Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Dexamethasone

Tổng số: 38 thuốc

Daevvon Dexamethasone Inj

Thành phần: Dexamethasone, Sodium phosphate
Daevvon Dexamethasone Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-5mg/ml
Sản xuất: Daewon Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1481-06

Dexamethasone Sodium Phosphate

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone Sodium Phosphate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10402-05

Dexamethasone Sodium Phosphate

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone Sodium Phosphate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Medopharm - ẤN ĐỘ
Đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5609-01

Dexamethasone Injection 4mg/ml Tai Yu

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone Injection 4mg/ml Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5874-01

Dexamethasone 4mg/1ml

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone 4mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3082-00

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1803-06

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4251-01

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3435-05

Dexamethasone

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7248-02

Dexamethasone

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ningbo No. 2 Pharm Co - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6497-02

Dexamethasone

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1302-h12-06

Dexamethasone

Thành phần: Dexamethasone
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: B.J. Pharma (Beijing Pharmaceutical Factory) - TRUNG QUỐC
Đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5607-01

Dexamethasone injection

Thành phần: Dexamethason sodium phosphat (tương đương Dexamethason 3,8 mg) 5 mg/1ml
Dexamethasone injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha tỉnh Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34276-20

Dexamethasone

Thành phần: Dexamethason 0,5mg
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33296-19

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28260-17

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27282-17

Dexamethasone

Thành phần: Mỗi ống 1ml chứa: Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28118-17

Dexamethasone

Thành phần: Mỗi ống 1ml chứa: Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg
Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27152-17

Dexamethasone 0,5mg

Thành phần: Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg
Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25701-16

Dexamethasone Injection YY

Thành phần: Dexamethasone phosphate (dưới dạng Dexamethasone natri phosphate) 2mg/1ml
Dexamethasone Injection YY - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18121-14
1 2 Tiếp

Tác dụng của Dexamethasone

xin cho biết tên thuốc nào thay thế dexa ( loại thuốc không làm mục xương ) , vì uống dexa sẽ bị giử nước trong người làm mục xương .

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com