Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Dapagliflozin

Tổng số: 6 thuốc

Xigduo XR

Thành phần: Dapagliflozin (dướidạng Dapagliflozinpropanediolmonohydrat) 5mg;Metformin 1000mg
Xigduo XR
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-218-19

Xigduo XR

Thành phần: Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 10mg; Metformin hydrochlorid 500mg
Xigduo XR
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-217-19

Xigduo XR

Thành phần: Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 5mg; Metformin hydrochlorid 500mg
Xigduo XR
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-219-19

Xigduo XR

Thành phần: Dapagliflozin (dướidạng Dapagliflozinpropanediolmonohydrat) 10mg;Metformin 1000mg
Xigduo XR
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-216-19

Forxiga

Thành phần: Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 10mg
Forxiga
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-37-18

Forxiga

Thành phần: Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 5mg
Forxiga
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-38-18
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn