Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Dabigatran etexilat

Tổng số: 6 thuốc

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran (dưới dạng Dabigatran etexilate mesilate 126,83mg) 110mg
Pradaxa
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16443-13

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran (dưới dạng Dabigatran etexilate mesilate 86,48mg) 75mg
Pradaxa
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17271-13

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran (dưới dạng Dabigatran etexilate mesilate 172,95mg) 150mg
Pradaxa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17270-13

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran etexilate mesilate
Pradaxa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-645-12

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran etexilate mesilate
Pradaxa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-619-12

Pradaxa

Thành phần: Dabigatran etexilate mesilate
Pradaxa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-618-12
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn