Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Cefuroxime

Tổng số: 56 thuốc

Cefuroxime 750 mg

Thành phần: Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime natri) 750 mg
Cefuroxime 750 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28737-18

Cefuroxime 1g

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1 g
Cefuroxime 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29007-18

Cefuroxime 125mg/5ml

Thành phần: Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 125mg
Cefuroxime 125mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29006-18

Cefuroxime Panpharma

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg
Cefuroxime Panpharma - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Panpharma - PHÁP
Đăng ký: Vipharco - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20878-17

Tv.cefuroxime

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500 mg
Tv.cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25315-16

Cefuroxime 1,5g

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5 g
Cefuroxime 1,5g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25210-16

Cefuroxime 0,5g

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 0,5 g
Cefuroxime 0,5g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25209-16

Cefuroxime 0,75g

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim natri) 0,75 g
Cefuroxime 0,75g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24798-16

Cefuroxime 125mg

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim proxetil) 125mg
Cefuroxime 125mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24230-16

TV. Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250mg
TV. Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23721-15

Cefuroxime 125mg

Thành phần: Mỗi gói 3,5g chứa Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 125mg
Cefuroxime 125mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23598-15

Cefuroxime 500mg

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg
Cefuroxime 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22940-15

Cefuroxime 250mg

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250mg
Cefuroxime 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phím
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22939-15

Vaxcel Cefuroxime-750mg Injection

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750 mg
Vaxcel Cefuroxime-750mg Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19215-15

Cefuroxime Actavis 750mg

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750 mg
Cefuroxime Actavis 750mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18620-15

Cefuroxime-synto 750mg

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg
Cefuroxime-synto 750mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18253-14

Etexcefuroxime Injection

Thành phần: Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime sodium) 750mg
Etexcefuroxime Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dae Han New Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17928-14

Cefuroxime Actavis 1,5g

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim sodium) 1,5g
Cefuroxime Actavis 1,5g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17805-14

Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime sodium
Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-750mg
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0990-06

Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5542-01
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn