Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Ceftriaxone

Tổng số: 44 thuốc

Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri hydrat) 1g
Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag <NP> - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Nipro Pharma Corporation Odate Plant - NHẬT BẢN
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21700-19

Ceftriaxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Ceftriaxone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24027-15

Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 500mg
Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21050-18

Ceftriaxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Ceftriaxone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28259-17

Ceftriaxone ABC

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone disodium 3,5H2O) 1g
Ceftriaxone ABC - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20464-17

Ceftriaxone

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon sodium) 1g
Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: JSC Kraspharma - NGA
Đăng ký: JSC Kraspharma - NGA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20530-17

Ceftriaxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Ceftriaxone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24797-16

Vaxcel Ceftriaxone-1G Injection

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Vaxcel Ceftriaxone-1G Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19214-15

Ceftriaxone Sodium for injection 1.0g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon sodium) 1g
Ceftriaxone Sodium for injection 1.0g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Hainan Wanzhou Green Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Shandong Lukang Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19440-15

Ceftriaxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Ceftriaxone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20867-14

Ceftriaxone Gerda 1g/100ml

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g
Ceftriaxone Gerda 1g/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: LDP Laboratoires Torlan - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16696-13

Ceftriaxone sodium

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Cheil Jedang Corp - HÀN QUỐC
Đăng ký: Cheil Jedang Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8540-04

Ceftriaxone panpharma

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone panpharma - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Laboratoires Pharm - PHÁP
Đăng ký: Vipharco - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10401-05

Ceftriaxone LDP torlan

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone LDP torlan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: LDP Laboratoires Torlan - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Office central D achats (O.C.A) - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8643-04

Ceftriaxone G.E.S 1g

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone G.E.S 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: LDP Laboratoires Torlan - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9831-05

Ceftriaxone for Injection

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone for Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Astral Pharmaceutical Industries - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9005-04

Ceftriaxone ACS Dobfar

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone ACS Dobfar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2249-06

Ceftriaxone

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột tiêm
Sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1530-06

Ceftriaxone

Thành phần: Ceftriaxone
Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4199-05

Ceftriaxone

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Sintez Joint Stock Company - NGA
Đăng ký: Open Joint Stock "Kurgan Joint Stock Company of Medical Preparation and Articles" JSC Sintez - NGA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9776-10
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn