Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ceftriaxone

Tổng số: 300 thuốc

Jekuktrax Inj. 1g

Thành phần: Ceftriaxone Natri
Jekuktrax Inj. 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7496-09

Vietcef 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Vietcef 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Panpharma - PHÁP
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21752-19

Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri hydrat) 1g
Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag <NP> - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Nipro Pharma Corporation Odate Plant - NHẬT BẢN
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21700-19

Tercef 1g

Thành phần: Ceftriaxone 1g
Tercef 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17628-14

TV-Ceftri

Thành phần: Ceftriaxone sodium 1g
TV-Ceftri - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-17583-12

Ceftrividi 1g

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftrividi 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1685-06

Rovajec

Thành phần: Ceftriaxone 1g
Rovajec
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13218-10

Hawontriaxone

Thành phần: Ceftriaxone Sodium
Hawontriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14696-12

Ceftriaxone ABC

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone disodium 3,5H2O) 1g
Ceftriaxone ABC - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20464-17

Ceftriaxone

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon sodium) 1g
Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: JSC Kraspharma - NGA
Đăng ký: JSC Kraspharma - NGA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20530-17

Burometam 2g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 2g
Burometam 2g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Panpharma - PHÁP
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19328-15

Cefcin 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g
Cefcin 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: M/S Cirin Pharmaceutical Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18392-14

Aridone 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng ceftriaxone natri) 1g
Aridone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Karnataka Antibiotics & Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17698-14

Klotacef

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g
Klotacef - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Klonal S.R.L - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16619-13

Dasfricef 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Dasfricef 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16592-13

Miraxone

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g/lọ
Miraxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16580-13

Suctison

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium hydrate) 1g
Suctison - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Alpha Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16350-13

Porison

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Porison - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16426-13

Cessnari

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g
Cessnari - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Minimed Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rotaline Molekule Pvt.Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16365-13

Ceftriaxon Stragen 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Ceftriaxon Stragen 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Việt Nam-VINAP - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16171-13
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn