Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ceftriaxone sodium

Tổng số: 128 thuốc

TV-Ceftri

Thành phần: Ceftriaxone sodium 1g
TV-Ceftri - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-17583-12

Ceftrividi 1g

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftrividi 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1685-06

Hawontriaxone

Thành phần: Ceftriaxone Sodium
Hawontriaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14696-12

Fixibest

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Fixibest - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17012-13

Cejuxone inj.

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Cejuxone inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Guju Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Schnell Biopharmaceuticals, Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16903-13

Dasfricef 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Dasfricef 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16592-13

Suctison

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium hydrate) 1g
Suctison - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Alpha Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16350-13

Porison

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Porison - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16426-13

Ceftriaxon Stragen 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium) 1g
Ceftriaxon Stragen 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Việt Nam-VINAP - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16171-13

Parcef 1g IV injection

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Parcef 1g IV injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Jayson Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1650-06

Orchidcefogram injection

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Orchidcefogram injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1000mg Ceftriaxone
Sản xuất: Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals & Pharm, Ltd) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Orchid Chemicals & Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0971-06

Nefiaso

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Nefiaso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0927-06

Intriax 1gm

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Intriax 1gm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1g
Sản xuất: Indus Pharm - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hùng Thịnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1204-06

Elcocef

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Elcocef - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Medicaids Pakistan (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0778-06

Cessnari

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Cessnari - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: M.S Minimed Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1237-06

Cefxon Inj.1g

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Cefxon Inj.1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2550-06

Ceftriaxone Sodium for Inj

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone Sodium for Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Zhongnuo Pharm (Shijia Zhuang) Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1355-06

Ceftriaxone sodium

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone sodium - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Nguyên liệu
Sản xuất: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: CKD (Chong Kun Dang) Bio Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8103-04

Cefonen

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Cefonen - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0858-06

Powercef

Thành phần: Ceftriaxone Sodium tương đương Ceftriaxone 1g
Powercef - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Wockhardt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Wockhardt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9895-10
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn