Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ceftriaxon

Tổng số: 300 thuốc

Jekuktrax Inj. 1g

Thành phần: Ceftriaxone Natri
Jekuktrax Inj. 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7496-09

Cefizone 1g Inj.

Thành phần: Mỗi lọ chứa: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri hydrat) 1g
Cefizone 1g Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Yungjin Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22353-19

Hacefxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon Natri) 1 g
Hacefxone 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm (Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18728-13

Triaxobiotic 1000

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Triaxobiotic 1000
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19010-13

Triaxobiotic 500

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 0,5g
Triaxobiotic 500
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19011-13

Auscef

Thành phần: Mỗi lọ chứa: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Auscef - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21762-19

Vietcef 1g

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Vietcef 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Panpharma - PHÁP
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21752-19

Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag

Thành phần: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri hydrat) 1g
Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag <NP> - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Nipro Pharma Corporation Odate Plant - NHẬT BẢN
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21700-19

Ceftrividi

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Ceftrividi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm bột
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31976-19

Triaxon 2g

Thành phần: Mỗi lọ 2g chứa Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 2000 mg
Triaxon 2g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31968-19

Spreacef 2g

Thành phần: Mỗi lọ chứa Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon Natri) 2g
Spreacef 2g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31584-19

Tercef 1g

Thành phần: Ceftriaxone 1g
Tercef 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17628-14

Trikaxon IM

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1000mg
Trikaxon IM
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24869-16

Trikaxon

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1000mg
Trikaxon
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26290-17

Tartriakson

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng ceftriaxon natri) 1g
Tartriakson
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Đăng ký: Tarchomin Zakalady Farmaceutyczne "Polfa" Spolka Akcyjna - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20350-17

Mekozincef

Thành phần: Ceftriaxon 1g (dưới dạng Ceftriaxon sodium)
Mekozincef
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-10628-10

TV-Ceftri

Thành phần: Ceftriaxone sodium 1g
TV-Ceftri - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-17583-12

Rocephin 1g I.V.

Thành phần: Ceftriaxon 1g
Rocephin 1g I.V.
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17036-13

Ceftrividi 1g

Thành phần: Ceftriaxone sodium
Ceftrividi 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1685-06

Rovajec

Thành phần: Ceftriaxone 1g
Rovajec
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13218-10
1 2 3 4 5 Tiếp

Hỏi về Ceftriaxon 1g( VNB-2110-04 )

tac dung chinh va bao quan thuoc

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn