Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Calcium chloride

Tổng số: 69 thuốc

BifluidInjection

Thành phần: - Ngăn trên: Mỗi 150ml: L-Leucine 2,100g; L-Isoleucine 1,200g; ; L-Valine 2,100g; L-Lysine Hydrochloride 1,965g (tương đương L- Lysine 1,573g); L-Threonine 0,855g; L-Tryptophan 0,300g; L-Methionine 0,585g; Acetylcysteine 0,202g (tương đương L- Cysteine 0,150g); L-Phenylalanine l,050g; L-Tyrosine 0,075g; L-Arginine l,575g; L-Histidine 0,750g; L-Alanine l,200g; L-Proline 0,750g; L-Serine 0,450g; Glycine 0,885g; L-Aspartic acid 0,150g; L-Glutamic acid 0,150g; Dibasic Potassium Phosphate 0,501g; Dibasic Sodium Phosphate Hydrate 0,771g; Dung dịch Sodium L-Lactate 1,590g (Tương đương Sodium L-Lactate 1,145g); Sodium Citrate Hydrate 0,285g. ; - Ngăn dưới: Moi 350ml: Glucose 37,499g; Potassium Chloride 0,317g; Calcium Chloride Hydrate ; 0,184g; Magnesium Sulfate Hydrate 0, 308g; Zinc Sulfate Hydrate 0,70 mg; Thiamine Chloride Hydrochloride 0,96 mg (tương đương Thiamine 0,75 mg). ;
BifluidInjection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22322-19

Lactated Ringer's Injections

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: sodium lactate (dưới dạng dung dịch sodium lactate 50%) 0,3 lOg; Potasium Chlorid 0,03 Og; Calcium chloride dihydrate 0,02g; Sodium chloride 0,600g
Lactated Ringer
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Vioser S.A Parenteral Solutions Industry - HY LẠP
Đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22250-19

Ringer Lactate Intravenous Infusion

Thành phần: Mỗi chai chứa: sodium lactate 1,6 g; Potassium chloride 0,2 g; Calcium chloride dihydrate 0,135 g; Sodium chloride 3 g
Ringer Lactate Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22246-19

MG-Tan Inj.

Thành phần: Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-Aspartic acid 0,071g L-Glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucine 0,12g; L-leucine 0,16g; L-lysine HCl 0,24g; L-methionine 0,12g; L-phenylalanine 0,16g; L-proline 0,14g; L-serine 0,094g; L-threonine 0,12g; L-tryptophan 0,04g; L-tyrosine 0,005g; L-valine 0,15g; Calcium chloride 0,02g; Sodium glycerophosphate 0,
MG-Tan Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21945-19

Lactate Ringers 500ml Inj.; Infusion

Thành phần: Sodium lactate 3,1g; Calcium chloride 0,1g; Potassium chloride 0,15g; Sodium chloride 3g
Lactate Ringers 500ml Inj.; Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiem truyền
Sản xuất: Daihan Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18061-14

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP

Thành phần: Sodium lactate 1,6g; Sodium chloride 3g; Potassium chloride 200mg; Calcium chloride 135mg
Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Shree Krishnakeshav Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16704-13

Lactat ringer

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate khan
Lactat ringer
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4012-01

CAPD 2,5GLU

Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium Chloride, glucose monohydrate
CAPD 2,5GLU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7060-02

CAPD 1,5GLU

Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium Chloride, glucose monohydrate
CAPD 1,5GLU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7059-02

CAPD 4, 25GLU

Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium chloride, Glucose
CAPD 4, 25GLU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0782-01

CAPD 2,5GLU

Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium chloride, Glucose
CAPD 2,5GLU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0781-01

CAPD 1,5GLU

Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium chloride, Glucose
CAPD 1,5GLU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0780-01

Ringer lactate

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate, calcium chloride
Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-1653-04

Ringer lactat và 5%glucose

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate, Glucose
Ringer lactat và 5%glucose - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1291-02

Lactated Ringer' s and Dextrose

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate, Dextrose monohydrate
Lactated Ringer
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-1131-03

Lactat Ringer

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate khan
Lactat Ringer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0587-06

RL

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, Sodium lactate
RL - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2283-06

Ringer Lactate Aguettant

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, Sodium lactate
Ringer Lactate Aguettant - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1551-06

Ringer lactate

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate
Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dịch truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: H01-057-01

Dung dịch Ringer Lactat

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate
Dung dịch Ringer Lactat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1285-02
1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn