Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Bromelain

Tổng số: 40 thuốc

Painpaine

Thành phần: Bromelaine 20mg; Menthol 2mg
Painpaine
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Betanzyme

Thành phần: Bromelain 20mg; Rutin 20mg; Trypsin 0,5m
Betanzyme
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Jex Max

Thành phần: Peptan: 200 mg, Undenatured Type II Collagen (UC-II): 40 mg, White Willow Bark 15%: 250 mg, Chondroitin Sulfate 90%: 100 mg, Turmeric Extract 8:1 (contains Curcumin): 50 mg, Alcolec F-100 Phosphatidylcholine 24%): 20 mg, Bromelain 2400 GDU: 60 GDU, Gelatin, Magnesium.
Jex Max
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: St. Paul Brands - MỸ
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Lysopaine Gold

Thành phần: Papain 60 mg, Rutin 20 mg,Bromelaine 80 mg, Eucalyptol 20 mg, Menthol (Bạc hà) 10 mg.
Lysopaine Gold
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nén ngậm
Sản xuất: Thảo Mộc Tuệ Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Berovase Tablet

Thành phần: Bromelain; Trypsin dạng tinh thể
Berovase Tablet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Korea Core Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5037-10

Bropazyme

Thành phần: Bromelain 40 mg, Trypsin 1 mg
Bropazyme
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: 3303/2016/ATTP-XNCB

Kimose

Thành phần: Bromelain (tương đương 20.000 IU) 40mg; Trypsin tinh thể (tương đương 2.500 IU) 1mg
Kimose
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-15123-11

Kilupemid

Thành phần: Trimebutin maleat 100mg; Dehydrocholic acid 25mg; Pancreatin 150mg; Bromelain 50mg; Simethicon 300mg
Kilupemid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22374-15

Bronamase

Thành phần: Bromelain 50 F.I.P units
Bronamase - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần DTS Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29618-18

Inbionetinbro

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Inbionetinbro - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Inbionet Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0066-06

Did Kotase

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Did Kotase - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0264-06

Ctribromelase tablet

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Ctribromelase tablet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường tan trong ruột
Sản xuất: C-Tri Pharma - HÀN QUỐC
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2250-06

Chymotase

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Chymotase - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Seoul Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Daewon Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8740-04

Brypsin

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Brypsin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao đường tan trong ruột
Sản xuất: Korea Arlico Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1676-06

Brotilase

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Brotilase - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường tan trong ruột
Sản xuất: Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0755-06

Bronazzym

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Bronazzym - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7911-03

Brolasin

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Brolasin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Samik Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đời sống Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0215-06

Belarosin

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Belarosin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường tan trong ruột
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0391-06

Anflamin

Thành phần: Bromelain, Trypsin
Anflamin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao tan trong ruột
Sản xuất: Inbionet Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1125-06

Bromelain Synmosa 100mg

Thành phần: Bromelain
Bromelain Synmosa 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9873-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn