Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Bisoprolol

Tổng số: 23 thuốc

Bisoprolol 5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
Bisoprolol 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18912-13

Bisoprolol 2.5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
Bisoprolol 2.5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18911-13

Bisoprolol Plus DWP 10/6,25mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 10mg; Hydroclorothiazid 6,25mg
Bisoprolol Plus DWP 10/6,25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110058123

Bisoprolol Plus MDS 5/12,5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg; Hydroclorothiazid 12,5mg
Bisoprolol Plus MDS 5/12,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110154623

Bisoprolol 5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5 mg
Bisoprolol 5
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33362-19

Bisoprolol EG 5 mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
Bisoprolol EG 5 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Nhà máy Stada Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35474-21

Bisoprolol-VMG 2.5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
Bisoprolol-VMG 2.5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34294-20

Bisoprolol Stada 5 mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
Bisoprolol Stada 5 mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21530-14

Bisoprolol 5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
Bisoprolol 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22178-19

Bisoprolol 2,5mg Tablets

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
Bisoprolol 2,5mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32399-19

Bisoprolol 2,5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
Bisoprolol 2,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21087-18

A.T Bisoprolol 2.5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
A.T Bisoprolol 2.5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25625-16

Bisoprolol 2,5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg
Bisoprolol 2,5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25595-16

A.T Bisoprolol 5

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
A.T Bisoprolol 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24129-16

Bisoprolol Stada 5 mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5 mg
Bisoprolol Stada 5 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23337-15

Bisoprolol

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg
Bisoprolol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22474-15

Bisoprolol Stada 10 mg

Thành phần: Bisoprolol fumarat 10mg
Bisoprolol Stada 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21529-14

Bisoprolol Fumarate 2.5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Bisoprolol Fumarate 2.5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18126-14

Bisoprolol Plus HCT 5/6.25

Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg
Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20807-14

Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25

Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5 mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg
Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20806-14
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com