Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Bán hạ chế

Tổng số: 51 thuốc

Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ

Thành phần: Mỗi 80ml chứa: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Bạch linh 0,576g; Cát cánh 1,092g; Tỳ bà diệp 2,88g; Tang bạch bì 2,0g; Ma hoàng 0,42g; Mạch môn 0,772g; Bạc hà 1,864g; Bán hạ chế 1,336g; Bách bộ 2,986g; Mơ muối 1,3g; Cam thảo 0,378g; Bạch phàn 0,132g) 2,12g; Tinh dầu bạc hà 0,08g
Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31660-19

Bổ phế - BVP

Thành phần: 100 ml cao lỏng hỗn hợp dược liệu tương ứng với các dược liệu sau: Bách bộ 5g; Tỳ bà diệp 2,6g; Bán hạ chế 1,5g; Tang bạch bì 1,5g; Cát cánh 1,366g;Bạc Hà 1,333g; Mơ muối 1,126g; Thiên môn 0,966g; Bạch linh 0,72g; Cam thảo 0,473g; Ma hoàng 0,525g; Phèn ch
Bổ phế - BVP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH BRV Healthcare (Cty BRV) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH BRV Healthcare (Cty BRV) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33216-19

Viên ngậm ho bổ phế Trường bách diệp Trường Thọ

Thành phần: Mỗi viên chứa 200 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương: Bạch linh 36 mg; Cát cánh 150 mg; Tỳ bà diệp 260 mg; Tang bạch bì 150 mg; Ma hoàng 26,5 mg; Thiên môn đông 48,5 mg; Bạc hà 66,6 mg; Bách bộ 150 mg; Bán hạ chế 200 mg; Mơ muối 112.5mg; Cam thảo 23
Viên ngậm ho bổ phế Trường bách diệp Trường Thọ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33186-19

Siro ho Hygia

Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Quả quất 2g; Mật ong 10 g; Bán hạ chế 6g; Trần bì 12g; Bạch linh 8g; Cam thảo 6g; Gừng khô 2g; Tử uyển 2,5g; Khoản đông hoa 2,5g; Sa nhân 2,5g
Siro ho Hygia - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18783-13

Dạ dày Trường Phúc

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Chè dây 1,575g; Hương phụ 1,2g; Khương hoàng 1,2g; Bán hạ chế 0,45g; Cam thảo 1,05g; Sinh khương 0,6g; Mộc hương 0,075g; Trần bì 0,15g) 700 mg
Dạ dày Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32591-19

Bổ phế Nam Dược

Thành phần: Mỗi 100 ml siro chứa: Bách Bộ 5,72g; Mơ muối 2,64g; Tỳ bà diệp 2,60g; Mạch môn 2,504g; Cát cánh 2,504g; Tang bạch bì 2,504g; Bán hạ chế 1,664g; Bạch linh 0,72g; Ma hoàng 0,544g; Cam thảo 0,504g; Bạch phàn 0,16g; Lá bạc hà 0,144g; Tinh dầu bạc hà 0,104g
Bổ phế Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32431-19

Viên ngậm bổ phế chi khái lộ

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp 100mg (tương đương với: Bạch linh 36mg; Cát cánh 68,5mg; Tỳ bà diệp 130mg; Tang bạch bì 75mg; Ma hoàng 26,5mg; Mạch môn 50mg; Bạc hà 65mg; Bán hạ chế 60mg; Bách bộ 70mg; Mơ muối 60mg; Cam thảo 25mg; Bạch phàn 8mg) 100mg; Tinh dầu bạc hà 2,5mg
Viên ngậm bổ phế chi khái lộ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén ngậm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31662-19

Broncofort

Thành phần: Mỗi chai 100 ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Núc nác 4g, Bọ mắm 4g, Phục Linh 6g, Cam thảo 3g, Bán hạ chế 4g) 15g; Tinh dầu tràm 0,33g; Tinh dầu húng chanh 0,04g
Broncofort
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31041-18

Botidana

Thành phần: 230mg cao đặc tương ứng với: 432 mg Bạch Linh, 432 mg Bạch truật; ; 170 mg cao đặc, tương ứng với: 250 mg Đảng sâm, 216 mg Bán hạ chế, 173 mg Sa nhân, 151 mg Cam thảo, 173 mg Trần bì, 215 mg Mộc hương
Botidana
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19267-13

Bổ phế chỉ khái lộ

Thành phần: Bách bộ, mạch môn, bán hạ chế, Cát cánh, Bạch linh, ma hoàng, Tỳ bà diệp, tang Bạch bì, mơ muối,
Bổ phế chỉ khái lộ
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Sirô
Sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V548-H12-10

Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm

Thành phần: Mỗi viên chứa 106 mg cao đặc dược liệu (tương đương dược liệu: Bạch linh 36 mg; Cát cánh 68.5 mg; Tỳ bà diệp 130 mg; Tang bạch bì 75 mg; Ma hoàng 26.5 mg; Thiên môn đông 48,5 mg; Bạc hà diệp 65 mg; Bán hạ chế 60 mg; Bách bộ 75 mg; Ô mai 60 mg; Cam thảo 25
Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29806-18

Viên tiêu hóa DHĐ

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương 2,7g dược liệu gồm: Bạch truật 600mg; Mộc hương 210mg; Đảng sâm 300mg; Bạch linh 600mg; Cam thảo 210mg; Trần bì 240mg; Bán hạ chế 300mg; Sa nhân 240mg) 270mg
Viên tiêu hóa DHĐ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27360-17

Bổ phế thủy QN

Thành phần: Mỗi 125 ml siro chứa dịch chiết từ các dược liệu: Phục linh 3,125g; Bách bộ 6,25g; Cát cánh 3,125g; Tỳ bà diệp 6,25g; Tang bạch bì 3,125g; Cam thảo 1,25g; Bạch phàn 0,3125g; Ma hoàng 1,25g; Mạch môn 3,125g; Bán hạ chế 2,8125g
Bổ phế thủy QN - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27250-17

Siro ho bổ phế

Thành phần: Mỗi 100ml siro chứa: Bạch linh 0,72g; Cát cánh 1,366g; Tang bạch bì 1,5g; Ma hoàng 0,525g; Thiên môn 0,966g; Bạc hà 1,333g; Bán hạ chế 1,5g; Bách bộ 7g; Mơ muối 1,125g; Cam thảo 0,473g; Phèn chua 0,166g; Tinh dầu bạc hà 0,125g
Siro ho bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25665-16

Viên ngậm ho Masacat

Thành phần: Xạ can 300 mg; Bán hạ chế 300 mg; Ngũ vị tử 150 mg; Trần bì 100 mg; Ma hoàng 300 mg; Khoản đông hoa 300 mg; Cát cánh 300 mg; Tử uyển 300 mg; Tế tân 100 mg; Gừng 300 mg
Viên ngậm ho Masacat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21951-14

Sirô bổ phổi

Thành phần: Ma hoàng chế 2 g; Cát cánh chế 1 g; Xạ can chế 1 g; Mạch môn chế 2 g; Bán hạ chế 1,5 g; Bách bộ chế 3 g; Tang bạch bì chế 2 g; Trần bì chế 0,6 g; Tinh dầu bạc hà 0,02 ml
Sirô bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21950-14

Hương sa lục quân

Thành phần: Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 250mg tương đương: Bạch linh 432mg; Bạch truật 268,7mg; Đảng sâm 250mg; Bán hạ chế 216mg; Sa nhân 173mg; Cam thảo 151mg; Trần bì 146,3mg; Mộc hương 91mg; Gừng tươi 22mg; Bột mịn dược liệu gồm: Bạch truật 163,3mg; Mộc hương
Hương sa lục quân - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21492-14

Bổ phế chỉ khái lộ

Thành phần: Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ: Bạch linh 0,9g; Bán hạ chế 2,08g; Mơ muối 3,3g; Cam thảo 0,63g; Lá bạc hà 0,18g; Bạch phàn 0,2g; Tinh dầu bạc hà 0,13g; Mạch môn 3,13g; Bách bộ 7,15g; Cát cánh 3,13g; Tỳ bà diệp 3,25g; Tang bạch bì 3,13g; Ma hoàn
Bổ phế chỉ khái lộ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21451-14

Thuốc ho bổ phế

Thành phần: Bạch linh, Bách bộ, Cát cánh, bạc hà, bán hạ chế, trần bì, tang Bạch bì
Thuốc ho bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Thái Bình - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0562-06

Thuốc ho Ðông Ðô

Thành phần: Bách bộ, thạch xương bồ, bán hạ chế, Tinh dầu bạc hà, Cam thảo, trần bì, Cát cánh, Mạch môn, Menthol
Thuốc ho Ðông Ðô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Cơ sở Nhân Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4497-05
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn