Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Azithromycin

Tổng số: 300 thuốc

Azoget 250mg

Thành phần: Azithromycin
Azoget 250mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6663-08

Azipowder

Thành phần: Azithromycin
Azipowder
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống-200mg/5ml
Sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2462-06

Azipowder

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng azithromycin dihydrate) 200mg/5ml
Azipowder
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17778-14

Tobpit

Thành phần: Azithromycin dihydrate
Tobpit
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Delta Pharma Ltd. - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10870-10

AlembicAzithral

Thành phần: Azithromycin dihydrate
AlembicAzithral
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Alembic., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Alembic., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11674-11

Azicine

Thành phần: Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250 mg
Azicine
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20541-14

Opeazitro 100mg

Thành phần: Azithromycin 100mg (dưới dạng cốm Azithromycin 25%)
Opeazitro 100mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha uống
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-11096-10

Opeazitro 200

Thành phần: Mỗi gói 2,5g chứa: Azithromycin (dưới dạng microencapsulated Azithromycin 25%) 200mg
Opeazitro 200
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26996-17

Macromax SK

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250mg
Macromax SK
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31846-19

Garosi

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin triihydrate) 500mg
Garosi
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thăng Long - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19590-16

Azicine 250

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250mg
Azicine 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33889-19

Azitnic

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg
Azitnic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng (trắng-hồng)
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33874-19

Myeromax 500

Thành phần: Azithromycin 500 mg
Myeromax 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18834-13

Doromax 200 mg

Thành phần: Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 200mg
Doromax 200 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21024-14

Assimicin

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg
Assimicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Replek Farm Ltd. Skopje
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22093-19

Azicine 500

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg
Azicine 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33095-19

Glazi 500

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg
Glazi 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33075-19

Glazi 250

Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250 mg
Glazi 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33074-19

Azissel 500

Thành phần: Azithromycin dihydrat (tương đương Azithromycin 500 mg) 524 mg
Azissel 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33058-19

Azissel 250mg

Thành phần: Azithromycin dihydrat (tương đương Azithromycin 250 mg) 262 mg
Azissel 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33057-19
1 2 3 4 5 Tiếp

Azithromycin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Azithromycin

Thông tin thuốc Azithromycin

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Azithromycin

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn