Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Atropin

Tổng số: 74 thuốc

Uni-Atropin

Thành phần: Atropin sulfat 10mg/ml
Uni-Atropin
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34673-20

Atropin sulfat 0,25 mg

Thành phần: Atropin sulfat 0,25 mg
Atropin sulfat 0,25 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34174-20

Alumina

Thành phần: Nhôm hydroxide, magnesi carbonat, Atropine sulfate
Alumina
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2391-07

Atropin 0,1%

Thành phần: Atropin sulfat 1mg/1ml
Atropin 0,1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33721-19

Atropin 0,1%

Thành phần: Atropin sulfat 1mg/1ml
Atropin 0,1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33720-19

Atropin 0,1%

Thành phần: Atropin sulfat 1mg/1ml
Atropin 0,1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33719-19

Atropin sulfat

Thành phần: Mỗi 1ml chứa: Atropin sulfat 0,25mg
Atropin sulfat
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24897-16

Zomacton 10mg

Thành phần: Somatropin
Zomacton 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Bột đông khô pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14169-11

Zomacton 10mg

Thành phần: Somatropin
Zomacton 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Bột đông khô pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14169-11

Gastropin

Thành phần: nhôm hydroxyd khô, Magnesi hydroxyd, Atropin sulfat
Gastropin
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13725-11

Atropine-BFS

Thành phần: Atropin sulfat 0,25mg/ml
Atropine-BFS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24588-16

Atropin Sulphat

Thành phần: Atropin sulphat 0,25mg/ml
Atropin Sulphat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24376-16

Atropin sulfat

Thành phần: Atropin sulfat monohydrat 0,25mg/1ml
Atropin sulfat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22582-15

Atropin sulfat kabi 0,1%

Thành phần: Atropin sulfat 10mg/10ml
Atropin sulfat kabi 0,1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21952-14

Atropine sulfate Agguettant 0,1 mg/ml

Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch chứa: Atropin sulfat 0,1 mg
Atropine sulfate Agguettant 0,1 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21425-18

Soreless Tablets

Thành phần: Atropin sulfat; Hyoscyamine sulfat; Scopolamine HBr; Phenobarbital
Soreless Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc cấp cứu và giải độc
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5707-10

Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml

Thành phần: Somatropin
Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9644-10

SciTropin A 5mg/1,5ml

Thành phần: Somatropin
SciTropin A 5mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5042-10

SciTropin A 10mg/1,5ml

Thành phần: Somatropin
SciTropin A 10mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5041-10

Goldtropin Injection 4 IU

Thành phần: Somatropin
Goldtropin Injection 4 IU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm-4IU/lọ
Sản xuất: LG Life Sciences., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2382-06
1 2 3 4 Tiếp

Hỏi về Atropin sulfat 0,5mg( VNB-1393-04 )

toi muon biet ve chi dinh va chong chi dinh cua thuoc nay

Qui chế nhãn

cho tôi hỏi về nhãn nguyên liệu Berberin và nhãn thành phẩm Atropin Sulfat 1ml 0,25% nghĩa là sao? có thể cho tôi một vài hình ảnh minh hoạ được không? cám ơn

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com