Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ascorbic acid

Tổng số: 34 thuốc

REVETIZE

Thành phần: Kẽm (như chelate amino kẽm): ......................... 15mg ; Biotin: ............................................................. 1 mg ; Cỏ đuôi ngựa: .................................................. 215 mg ; Cung cấp Silica: ............................................... 15mg ; Đồng (như Đồng sunfat): ................................... 1mg ; Vitamin B5 (Pantothenic acid): .......................... 25mg ; Sắt (như fumarate sắt): ..................................... 7.5mg ; Vitamin C (Ascorbic acid): ................................ 100mg ; Vitamin B3 (Nicotinamide): ................................ 15mg ; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): ............... 2mg
REVETIZE
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: MEGA WE CARE - THÁI LAN
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: 26823/2016/ATTP-XNCB

Heramama

Thành phần: Vitamin C (ascorbic acid) 50 mg; ; Niacinamide 10 mg; ; Pantothenic acid (calcium pantothenate)5 mg; ; Vitamin B6 ( pyridoxine hydrochloride) 1,3 mg; ; Vitamin B1(thiamine monohydrate) 0,9 mg; ; Vitamin B2 (riboflavin) 0.85 mg; ; Beta carotene 750 mcg (1250 IU); ; Folic Acid (folate) 0.5 mg; ; Biotin 50 mcg; ; Vitamin D3 (cholecalciferol) 5 mcg (200 IU); ; Vitamin B12 (cyanocobalamin) 4 mcg; ; Calcium (carbonate) 100 mg; ; Magnesium (HVP* chelate) 50 mg; ; Sắt (HVP* chelate) 14 mg; ; Kẽm (HVP* chelate) 12.5 mg; ; Đồng (HVP* chelate) 1 mg; ; Dầu cá 250 mg: ; Eicosapentaenoic Acid (EPA) 10 mg; ; Docosahexaenoic Acid (DHA) 132.5 mg; ; Dịch chiết Gừng (Zingiber officinale) (rhizome) 10 mg; ; Lutein (Tagetes erecta)(flower oleoresin) 2.5 mg
Heramama
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Factors Group of Nutritional Companies - CA NA DA
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: 1634/2018/ATTP-XNCB

Moviccell

Thành phần: Hỗn hợp các vitamin và acid amin: Thiamine nitrate; Riboflavin; Nicotiamide; Pyridoxime; DL-Methionine; L-Threonine; L-Tryptophan; L-Leucine; L-Valine; L-Isoleucine; L-Lysine; L-Phenylalanine; Retinol palmitate; Ergocalciferol; Tocopherol acetat; Ascorbic acid; Calcium pantothenate; Cyanocobalamin; Folic acid
Moviccell
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14486-12

Sangobion

Thành phần: Sắt Gluconat 250 mg; Magie sulphat 0,2 mg; Đồng sulphat 0,2 mg; Ascorbic acid (Vitamin C) 50 mg; Folic acid 1 mg; Vitamin B12 7,5 mcg; Sorbitol 25 mg
Sangobion
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18562-14

AB Extra Bone-Care

Thành phần: Calcium amino acid chelate (Hàm lượng Calcium tương đương: 50mg) 250mg; ; ; Calcium phosphate (Hàm lượng Calcium tương đương: 133.73mg) 345mg; ; ; Calcium citrate (Hàm lượng Calcium tương đương: 66.43mg) 315.20mg; ; ; Magnesium oxide heavy (Hàm lượng Magnesium tương đương: 105.53mg) 175mg; ; ; Magnesium phosphate (Hàm lượng Magnesium tương đương: 14.05mg) 68mg; ; ; Zinc amino acid chelate (Hàm lượng Zinc tương đương: 2.0mg) 10mg; ; ; Manganese amino acid chelate (Hàm lượng Manganese tương đương 1.5mg) 15mg; ; ; Ascorbic acid (Vitamin C) 74.75mg; ; ; Cholecalciferol (Vitamin D) 2.0mcg; ; ; Folic acid (Vitamin B9) 140mcg;
AB Extra Bone-Care
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sphere Healthcare Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2883-07

Centovit kid+calcium

Thành phần: Vitamin A (Retinyl palmitate),Beta carotene,Vitamin C (Ascorbic acid) ; ,Vitamin D (Cholecalciferol),Vitamin E (œ Tocopheryl acetate), ; Vitamin B1 (Thiamine mononitrate),Vitamin B2 (Riboflavin), ; Vitamin PP (Niacinamide),Vitamin B6 (Pyridoxin hydrocloride), ; Folic acid,Vitamin B12 (Cyanocobalamin),Calcium (Dicalcium phosphate) ;
Centovit kid+calcium
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1424-04

Semcoten

Thành phần: Tocopherol acetate, Ascorbic acid, beta Carotene 30% suspension, Ubidecarenone, Zinc oxide, Selenium 0,1%
Semcoten - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Su Heung Capsule Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13718-11

Mosismin

Thành phần: DL-Methionine ........ 9.2mg ; L-Leucine .............. 9.15mg ; L-Valine ................... 5.0mg ; L-Isoleucine ............. 5.0mg ; L-Threonine ............. 5.0mg ; L-Tryptophan............ 5.0mg ; L-Phenylalanine....... 5.0mg ; Lysinehydrochloride 25.0 mg ; Retinol palmitate... 1.000IU ; Ergocalciferol........... 100IU ; Tocopherolacetat.... 5.0mg ; Thiamine nitrate....... 2.5mg ; Riboflavin................... .5mg ; Nicotinamide.......... 10.0mg ; Pyridoxin HCl......... 5.0mg ; Calcium pantothenat 2.5mg ; Cyanocobalamin .... 0.5mcg ; Folic acid .............. 100mcg ; Ascorbic acid.......... 25.0mg
Mosismin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: SS Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15744-12

Ascorneo

Thành phần: Ascorbic acid 500mg/ 1 ống (5ml)
Ascorneo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: CSPC Ouyi Pharmceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19395-15

Vitaplex B.C. Injection

Thành phần: Thiamin HCl; Riboflavin 5- Phosphate sodium; Pyridoxin HCl; Ascorbic acid; Nicotinamide
Vitaplex B.C. Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16057-12

Pamcora

Thành phần: Fursultiamine, Riboflavin, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin, Ascorbic acid, Tocopherol acetate
Pamcora - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15942-12

Carolbic soft capsule

Thành phần: Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem
Carolbic soft capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm 27/2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14076-11

Carolbic soft capsule

Thành phần: Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem
Carolbic soft capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm 27/2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14076-11

Vitaplex Injection

Thành phần: Dextrose, D-Panthenol, Ascorbic acid, Thiamine HCl, Riboflavin, Nicotinamide, Pyridoxine HCl
Vitaplex Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dịch truyền
Sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13872-11

Vitamin Complex

Thành phần: Dextrose, D-Panthenol, Ascorbic acid, Thiamin HCl, riboflavin sodium phosphate, nicotinamide, pyridoxine HCl
Vitamin Complex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty CP Meotis Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13560-11

Tamipool Injection

Thành phần: Ascorbic acid, Vitamin A, Ergocalciferol, Thiamin HCl, Riboflavine 5 Phosphate Sodium, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Dexpanthenol, dl-alpha Tocopherol acetate, Biotin, Folic acid, Cyanocobalamine
Tamipool Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12188-11

Irofas Syrup

Thành phần: Sắt (III) Hydroxide Polymaltose; Acid Folic; Ascorbic acid
Irofas Syrup - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Syrup
Sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Thiên Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13052-11

Vitamin C Injection

Thành phần: Ascorbic Acid
Vitamin C Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: T.P. Drug Laboratory Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: LBS Laboratories Ltd. Part - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13240-11

Multirup

Thành phần: Selenium in dried yeast, beta-carotene 30% suspension, ascorbic acid, dl-alpha tocopherol
Multirup - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Suheung Capsule Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Mỹ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11799-11

Fatazime Infusion

Thành phần: Dextrose, D-Panthenol, Ascorbic acid, Thiamin HCl, riboflavin, nicotinamide, pyridoxine HCl
Fatazime Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Sinochem Ningbo Limited - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11924-11
1 2 Tiếp

Các chỉ số trong xét nghiệm nước tiểu, cách đọc kết quả xét nghiệm nước tiểu

Xin chương trình cho tôi biết ý nghĩa các chỉ số trong xét nghiệm nước tiểu: Leukocytes (LEU ca),Nitrate (NIT),Urobilinogen (UBG),Billirubin (BIL),Protein (pro),Blood (BLD),pH,Specific Gravity (SG),Ketone (KET),Glucose (Glu),ASC (Ascorbic Acid)

Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn