Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Aluminum hydroxide

Tổng số: 104 thuốc

Vilanta

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide
Vilanta
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3777-05

Oxecone S

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Oxecone S - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7620-03

Attapo suspension

Thành phần: Mỗi gúi 15g chứa: attapulgite (Activated attapulgite) 1g; Aluminum oxide 0,72g; Magnesium oxide 0,11g (dưới dạng Aluminum hydroxide và Magnesium carbonate codried gel)
Attapo suspension
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16877-13

Onsmix Suspension

Thành phần: Mỗi gói 10ml chứa: Oxethazaine 20mg; Dried Aluminum hydroxide gel 582mg; Magnesi hydroxide 196mg
Onsmix Suspension
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dong Sung Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20158-16

Sinwell

Thành phần: Dried Aluminum hydroxide gel (tương đương Aluminum hydroxide 153mg) 200mg; Magnesium hydroxide 200mg; Simethicone powder (tương đương simethicone 25mg) 38,46mg
Sinwell - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31746-19

Maalox

Thành phần: Dried aluminum hydroxide gel (tương đương Aluminum hydroxide 306mg) 400mg; Magnesium hydroxide 400mg
Maalox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33023-19

Maalox

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide
Maalox
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0984-03

DaewonTrigel Susp

Thành phần: Oxethazaine, Dried Aluminum hydroxide gel, magnesi hydroxide
DaewonTrigel Susp
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch
Sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3156-07

Barudon Susp

Thành phần: Oxethazaine 20mg; Aluminum oxide (dưới dạng Dried Aluminum hydroxide gel 582mg) 291mg; Magnesium hydroxide 196mg
Barudon Susp
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19092-15

Lantasim

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Lantasim
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0461-00

Gastropulgite

Thành phần: Attapulgite, Aluminum hydroxide,magnesium carbonate
Gastropulgite
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Beaufour Ipsen Industrie - PHÁP
Đăng ký: Ipsen Pharma - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17985-14

Kremil S

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium carbonate, Simethicone
Kremil S
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3201-05

Simelox

Thành phần: Aluminum hydroxide 400mg, magnesium hydroxide 400mg, Simethicone 40mg
Simelox
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20191-13

Gastropulgite

Thành phần: Attapulgite, Aluminum hydroxide khan, magnesium carbonate khan
Gastropulgite
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Beaufour Ipsen Industrie - PHÁP
Đăng ký: Beaufour Ipsen International - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6473-02

Ovalgel chewable tablets

Thành phần: Dimethicon 20mg; Dried Aluminum hydroxide gel 200mg; Magnesium hydroxid 200mg
Ovalgel chewable tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Fu yuan Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19446-15

Tiphagastrocid

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone, Procaine
Tiphagastrocid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3017-05

Zerocid

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Zerocid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6698-02

Varogel 10ml

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Varogel 10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4589-05

Simelox

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Simelox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0754-01

Biviantac

Thành phần: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone
Biviantac - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3625-05
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn