Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Actis��

Tổng số: 52 thuốc

Actiso

Thành phần: Cao Actiso
Actiso
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4662-01

Actiso ĐDV

Thành phần: Mỗi 10ml dung dịch chứa: Cao đặc Actiso (tương đương 20g lá tươi actiso) 200mg
Actiso ĐDV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34293-20

Kidsjan Actiso

Thành phần: Mỗi ống 10ml chứa: Cao khô actiso (tương đương 1,68g lá actiso) 280mg
Kidsjan Actiso
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27235-17

Actisô

Thành phần: Actisô
Actisô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33536-19

PQA Actiso

Thành phần: Mỗi viên chứa 240 mg cao khô tương đương: Actiso 3,0 g
PQA Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33516-19

Cao khô Actiso

Thành phần: Mỗi 1g cao actiso (tương đương lá tươi actiso 66,66g)
Cao khô Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31447-19

Actisoufre

Thành phần: Monosulfua natri.9H2O 4mg; Saccharomyces cerevisiae 1250 triệu tế bào; (tương đương 50mg)
Actisoufre
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống hoặc rửa mũi
Sản xuất: Laboratoires Grimberg S.A - PHÁP
Đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18588-15

Thuốc uống Actisô

Thành phần: Mỗi ống 10 ml chứa cao đặc actisô (tương đương 20 g lá tươi actisô) 0,2g
Thuốc uống Actisô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24106-16

Actisô

Thành phần: Mỗi 10ml dung dịch chứa: Cao khô actisô 280 mg
Actisô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22420-15

Cao khô Actisô

Thành phần: Mỗi g Cao khô Actisô tương đương lá tươi Actisô 42g
Cao khô Actisô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28804-18

Cao đặc Actisô

Thành phần: Cao đặc Actisô (tương đương 35g lá tươi Actisô) 1g
Cao đặc Actisô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27722-17

Actiso PV

Thành phần: Cao khô actiso (tương đương với 5g actiso) 300 mg
Actiso PV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28159-17

Actiso DHĐ

Thành phần: Cao đặc lá Actisô 10/1 250mg
Actiso DHĐ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27354-17

Actiso

Thành phần: Actiso
Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27957-17

Actiso

Thành phần: Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 200mg tương đương Actiso (lá) 1975mg; Bột mịn dược liệu Actiso (lá) 25mg
Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24522-16

Actiso HĐ

Thành phần: Cao đặc Actiso (18:1) 250mg
Actiso HĐ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21418-14

Cao đặc Actiso

Thành phần: Lá Actiso
Cao đặc Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20963-14

Actiso

Thành phần: Cao đặc Actiso, Nhân trần, Cam thảo, Mật ong
Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2646-04

Actiso

Thành phần: Cao Actiso
Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4766-02

Actiso

Thành phần: Actiso
Actiso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0954-01
1 2 3 Tiếp

Thuốc Actisoufre

xin bs cho biết thêm thông tin về Thuốc Actisoufre, cảm ơn bs!

Điều trị mụn trứng cá.

chau nam nay 22 tuoi mat chau trong 3thang gan day rat nhieu mun trung ca: mun dau den , mun nhan, mun mu tham chi thinh thoang co mun bọc nua.chau dang uong vien ngua mun hoa linh,cao actiso nguyen chat,va buoi toi boi kem Acnes :loai chong tham sau danh cho da mun va rua sua ru ...

Hỏi về Trà LADO ACTISÔ( TCCS )

Em muốn hỏi các anh ( chi ) 1 hộp nhỏ Trà LADO ACTISÔ( TCCS ) là bao nhiêu tiền . Hiện ở lào cai đã bán loại trà nay chưa ? xin cám ơn

Artichoke chữa viêm gan B

Em nghe nói Artichoke là thuốc trị bệnh viêm gan B? Thưa bác sĩ đây là loại thuốc gì và chức năng nó ra sao? Em có thể mua nó ở đâu? Em đã tiêm phòng viêm gan b và quan hệ tình dục nhưng không dùng bcs, như vậy em có bị lây không? Cám ơn bác sĩ!

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com