Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Acid Alendronic

Tổng số: 72 thuốc

Risenate

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70mg
Risenate
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32812-19

Alenmax plusD Tab.

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70mg; Cholecalciferol dạng bột cô đặc (tương đương vitamin D3 56001U) 53,33mg
Alenmax plusD Tab. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hanmi Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hanmi Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20883-18

Ostagi - D3 plus

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri trihydrat) 70mg; Cholecalciferol (dưới dạng dung dịch Cholecalciferol 1 M.IU/g) 5600 IU
Ostagi - D3 plus
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33383-19

Alovell

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg
Alovell
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21155-18

Fosamax Plus 70mg/5600IU

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng natri alendronat trihydrat) 70mg; Vitamin D3 (dưới dạng vitamin D3 100.000IU/g) 5600IU
Fosamax Plus 70mg/5600IU
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Frosst Iberica S.A. - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19253-15

DH-Alenbe plus 70mg/5600IU

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Natri alendronat trihydrat 91,36mg) 70mg; Cholecalciferol (Vitamin D3) 5600IU
DH-Alenbe plus 70mg/5600IU - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32730-19

Maxxwomen Plus

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat 91,37mg) 70 mg; Colecalciferol 28mg
Maxxwomen Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35421-21

Maxlen-70

Thành phần: Acid alendronic ( dưới dạng Natri Alendronate trihydrate)
Maxlen-70
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Rafarm S.A. - HY LẠP
Đăng ký: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15981-12

Novotec-70

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70 mg
Novotec-70
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Unicure Remedies Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22482-19

Dronatcalci plus

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70 mg; Colecalciferol 2800 IU
Dronatcalci plus
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28724-18

Forcimax 70

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg
Forcimax 70
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20784-14

Arenmax Tab.

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri 91,37mg) 70mg
Arenmax Tab.
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20604-17

Bivobone

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng Natri alendronat) 70mg
Bivobone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH BRV Healthcare (Cty BRV) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH BRV Healthcare (Cty BRV) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33842-19

Alenbe plus 70mg/5600 IU

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng natri alendronat trihydrat) 70mg; Vitamin D3 (dưới dạng Cholecalciferol 100.000IU/g) 5600IU
Alenbe plus 70mg/5600 IU
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25970-16

Fosamax Plus 70mg/2800IU

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng Natri alendronate trihydrate) 70mg; Vitamin D3 (dưới dạng Vitamin D3 100.000IU/g 26,67mg tương đương 2800IU
Fosamax Plus 70mg/2800IU
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Cephalon - MỸ
Đăng ký: Frosst Iberica S.A. - TÂY BAN NHA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18940-15

Ostagi - D3

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70 mg; Cholecalciferol (dưới dạng dung dịch Cholecalciferol 1M.IU/g) 2800 IU
Ostagi - D3
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28831-18

Fosamax Plus

Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronate natri trihydrate) 70mg; Vitamin D3 (dưới dạng vitamin D3 100.000IU/g) 2800IU
Fosamax Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Frosst Iberica S.A. - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17522-13

Alendronat

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 10mg
Alendronat
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22169-15

Fosamax

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg
Fosamax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.P.A. - Ý
Đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19501-15

Fosamax

Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng Natri alendronat) 70mg
Fosamax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Merk Sharp & Dohme (Italia) S.P.A - Ý
Đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18943-15
1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com