Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: ại hoàng

Tổng số: 216 thuốc

Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Thành phần: Mỗi viên chứa 412,5 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương: Đỗ trọng 1100 mg; Ngũ gia bì chân chim 1100 mg; Tục đoạn 1100 mg; Thiên niên kiện 1100 mg; Đại hoàng 800 mg; Đương quy 470 mg; Xuyên khung 470 mg; Tần giao 470 mg; Sinh địa 470 mg; Uy linh tiên
Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29444-18

Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Thành phần: Mỗi lọ 50 g hoàn cứng chứa: Đỗ trọng 6,25 g; Ngũ gia bì chân chim 6,25 g; Thiên niên kiện 6,25 g; Tục đoạn 6,25 g; Đại hoàng 4,50 g; Xuyên khung 4,50 g; Tần giao 4,50 g; Sinh địa 4,50 g; Uy linh tiên 4,50 g; Đương quy 4,50 g; Quế chi 1,50 g; Cam thảo 1,50
Khu phong hóa thấp Xuân Quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29442-18

Khu phong hóa thấp Xuân quang

Thành phần: Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy..
Khu phong hóa thấp Xuân quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1496-H12-10

Giải độc gan Xuân Quang

Thành phần: Long đởm thảo, Trạch tả, Mộc thông, Sinh địa, Đương quy, Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo, Ðại hoàng, Mạch môn
Giải độc gan Xuân Quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2899-05

Giải độc gan xuân quang

Thành phần: Nhân trần, Long đởm, Đại hoàng, Trạch tả, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Chi tử..
Giải độc gan xuân quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V582-H12-10

Giải độc gan xuân quang

Thành phần: Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm
Giải độc gan xuân quang
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1024-H12-10

Forvim

Thành phần: Kim ngân hoa, liên kiều, diệp hạ châu, bồ công anh, đại hoàng, mẫu đơn bì
Forvim
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V581-H12-10

Acnebye

Thành phần: Ngưu hoàng, Kim ngân hoa, Bồ công anh, Xuyên tâm liên, Cam thảo, Sơn đậu căn, Chi tử, Thổ phục linh, Sinh địa, Đại hoàng và các phụ gia.
Acnebye
Nhóm thuốc: Thực phẩm chức năng
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Bổ tỳ Thổ Long

Thành phần: Đương quy, Bạch truật, đại hoàng, Hoài sơn, hoàng kỳ, kê nội kim, sơn trà
Bổ tỳ Thổ Long
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước uống
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V304-H12-10

Mộc Long

Thành phần: Nhân trần, Sài đất, Kinh giới, Dành dành, Ké đầu ngựa, Phòng phong, Đại hoàng, Bạch thược, Sài hồ, Bạch chỉ, Kiến cò
Mộc Long
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1437-H12-10

Kim tiền thảo bài thạch

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 220 mg tương ứng với các dược liệu: Kim tiền thảo 1.000 mg; Nhân trần 250 mg; Hoàng cầm 150 mg; Nghệ 250 mg; Binh lang 100 mg; Chỉ thực 100 mg; Hậu phác 100 mg; Bạch mao căn 500 mg; Mộc hương 100 mg; Đại hoàng 50 mg
Kim tiền thảo bài thạch - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33856-19

Mộc long

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Nhân trần tía 0,4 g; Sài đất 0,4 g; Bạch chỉ (rễ) 0,4 g; Ké đầu ngựa 0,4 g; Sài hồ 0,32 g; Kinh giới 0,32 g; Kiến cò 0,32 g; Bạch thược 0,32 g; Dành dành (quả) 0,32 g; Phòng phong 0,24 g; Đại hoàng 0,24 g
Mộc long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33849-19

Ngân kiều giải độc Xuân Quang

Thành phần: Mỗi 50g hoàn cứng chứa: Kim ngân hoa 10 g; Liên kiều 10 g; Diệp hạ châu 10 g; Bồ công anh 7,5 g; Mẫu đơn bì 7,5 g; Đại hoàng 5 g
Ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33847-19

Tiêu trĩ PV

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu: 0,62g (tương đương với 2070 mg dược liệu bao gồm: Hòe giác 360 mg; Địa du 240 mg; Hòe hoa 240 mg; Hoàng cầm 240 mg; Địa hoàng 240 mg; Đại hoàng 120 mg; Đương quy 120 mg; Xích thược 120 mg; Phòng phong 120 mg; Kinh giới 120 mg; C
Tiêu trĩ PV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33664-19

Thanh nhiệt tiêu độc

Thành phần: Cao khô dược liệu (tương đương: Sài đất 500mg; Kinh giới 500mg; Thương nhĩ tử 485mg;Phòng phong 375mg; Thổ phục linh 330mg; Đại hoàng 330mg; Kim ngân hoa 132mg; Liên kiều 125mg; Hoàng liên 110mg; Bạch chỉ 88mg;; Cam thảo 25mg) 300mg; Thổ phục linh 45mg; Đạ
Thanh nhiệt tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh (GRP) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33134-19

Cabovis viên thanh nhiệt giải độc

Thành phần: Thạch cao 200mg; Đại hoàng 200mg; Hoàng cầm 150mg; Cát cánh 100mg; Cam thảo 50mg; Borneol 25mg; Ngưu hoàng nhân tạo 5mg
Cabovis viên thanh nhiệt giải độc
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19399-13

Ngưu hoàng hoàn

Thành phần: Mỗi viên hoàn 8g tương đương với Ngưu đởm tinh 0,32g; Ngưu hoàng 0,032g; Toàn yết 0,08g; Phục linh 0,24g; Tạo giác thích 0,08g; Đại hoàng 0,16g; Cam thảo 0,16g; Cát cánh 0,32g; Xuyên khung 0,24g; Tế tân 0,16g; Băng phiến 0,08g; Phòng phong 0,24g; Thiên trúc hoàng 0,16g; Thuyền thoái 0,08g; Hoài sơn 0,24g; Cương tàm 0,08g; Hoàng cầm 0,24g; Mộc hương 0,24g; Chỉ xác 0,24g; Bạch chỉ 0,24g
Ngưu hoàng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V177-H02-19

Bài thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, chỉ thực, nhân trần, hậu phác, hoàng cầm, bạch mao căn, nghệ, binh lang, mộc hương, đại hoàng
Bài thạch
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-5707-08

Cabovis

Thành phần: -Thạch cao (Gypsum fibrosum) 200 mg ; -Hoàng cầm (Radix Scutellariae) 150 mg ; -Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 100 mg ; -Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 50 mg ; Bột mịn Đại hoàng (Rhizoma Rhei powder) 200 mg ; Borneol (băng phiến) (Borneolum syntheticum) 25 mg ; Ngưu hoàng nhân tạo (Bovis Calculus artificialis) 5 mg
Cabovis
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-5013-02

Picado

Thành phần: Dịch chiết cồn thân rễ đại hoàng (tương đương với đại hoàng 500mg) 3,8ml/10g; acid salicylic 100mg/10g
Picado
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Gel dùng tại chỗ
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22190-15
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn