Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ô mai

Tổng số: 18 thuốc

Viên ngậm Bảo Thanh

Thành phần: Gừng 0.1g, Bạc hà 0.1mg, Qua lâu 0.2g, Xuyên bối mẫu 0.4g, Cát cánh 0.4g, Tỳ bà diệp 0.5g, Viễn chí 0.1g, Thanh bì 0.1g, Mật ong 0.125g, Ngũ vị 0.05g, Nhân sâm 0.1g, Phục linh 0.1g, Bán hạ 0.1g, Mơ 0.2g, Ô mai 0.5g, Cam thảo bắc 0.1g
Viên ngậm Bảo Thanh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-203156-13

Thuốc ho bổ phế

Thành phần: Mỗi 80ml chứa: Trần bì 20g; Cát cánh 10g; Tiền hồ 10g; Tô diệp 10g; Tử uyển 10g; Tang bạch bì 4g; Tang diệp 4g; Thiên môn 4g; Cam thảo 3g; Ô mai 3g; Khương hoàng 2g; Menthol 0,044g
Thuốc ho bổ phế
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23290-15

Bổ phế Nam Hà Chỉ khái lộ

Thành phần: Mỗi 125 ml siro chứa 70 ml cao lỏng dược liệu (tương đương dược liệu: Bạch linh 0,9 g; Cát cánh 1,708 g; Tỳ bà diệp 3,250g; Tang bạch bì 1,875g; Ma hoàng 0,656g; Thiên môn 1,208g; Bạc hà diệp 1,666g; Bán hạ 1,875g; Bách bộ 6,250g; Ô mai 1,406g; Cam thảo 0
Bổ phế Nam Hà Chỉ khái lộ
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28674-18

Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm

Thành phần: Mỗi viên chứa 106 mg cao đặc dược liệu (tương đương dược liệu: Bạch linh 36 mg; Cát cánh 68.5 mg; Tỳ bà diệp 130 mg; Tang bạch bì 75 mg; Ma hoàng 26.5 mg; Thiên môn đông 48,5 mg; Bạc hà diệp 65 mg; Bán hạ chế 60 mg; Bách bộ 75 mg; Ô mai 60 mg; Cam thảo 25
Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29806-18

Viên ngậm Bảo Thanh NS

Thành phần: Xuyên bối mẫu 0,4g; Qua lâu nhân 0,2g ; Tỳ bà diệp 0,5g; Viễn chí 0,1g ; Sa sâm 0,1g ; Khổ hạnh nhân 0,2g ; Phục linh ; 0,1g Gừng 0,1g ; Trần bì 0,1g ; Mơ muối (Ô mai) 0,5g ; Cát cánh 0,4g; Cam thảo 0,1g ; Bán hạ 0,1g ; Tinh dầu bạc hà 0,1mg ; Ngũ vị tử 0,05g; Isomalt, tá dược khác vừa đủ 1 viên
Viên ngậm Bảo Thanh NS
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23277-15

Thuốc ho Bảo Thanh

Thành phần: Ô mai 12,5g; Bán hạ 2,5g; Mật ong 25g; Ngũ vị tử 1,25g; ; Xuyên bối mẫu 10g;Qua lâu nhân 5,0g; Tỳ bà diệp 12,5g Viễn chí 2,5g; Sa sâm 2,5g; Khổ hạnh nhân 5,0g; ; Phục linh 2,5g;Gừng 2,5g;Trần bì 2,5g;Cam thảo 2,5g ; Cát cánh 10g;Tinh dầu bạc hà 2,5mg; ; (cho 1 chai 125ml)
Thuốc ho Bảo Thanh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22646-15

Thuốc ho Nhất Nhất

Thành phần: Cao khô dược liệu (tương đương: Bạch linh 36mg; Cát cánh 68,5mg; Ma hoàng 26,5mg; Tỳ bà diệp 130mg; Ô mai 60mg; Cam thảo 25mg; Bán hạ 60mg; Bách bộ 75mg; Tang bạch bì 75mg; Thiên môn đông 48,5mg; Bạc hà 65mg) 66,95mg; Tinh dầu bạc hà 2,4mg
Thuốc ho Nhất Nhất - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26514-17

Hầu tê hoàn

Thành phần: Tiền hồ, bách bộ, kha tử, phèn phi, cát cánh, cam thảo, bối mẫu, ngưu hoàng, ô mai, huyền sâm, xạ can..
Hầu tê hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Thể Thao - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V262-H12-10

Thuốc ho Bảo Thanh

Thành phần: Dịch chiết dược liệu: Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Viễn chí, Khổ hạnh nhân, Gừng, Ô mai, Cam thảo, Đường Saccharose, Tinh dầu bạc hà, Mật ong
Thuốc ho Bảo Thanh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1390-H12-10

Ho bổ phế

Thành phần: Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Tang bạch bì, Tang diệp, Thiên môn, Cam thảo, Ô mai,..
Ho bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V481-H12-10

Thuốc ho bổ phế TW 1

Thành phần: Bạch linh 36mg, Ma hoàng 26,5mg, ô mai 60mg, Bán hạ chế 60mg, Tang bạch bì 75mg, Bạc hà diệp 65mg, Cát cánh 68,5mg, Tỳ bà diệp 130mg, Cam thảo 25mg, Bách bộ 75mg, Thiên môn đông 48,5mg, Tinh dầu bạc hà 2,4mg, Td vđ 1 viên ;
Thuốc ho bổ phế TW 1
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén ngậm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V771-H12-10

Ho bổ phế

Thành phần: Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Tang Bạch bì, Tang diệp, Thiên môn, Cam thảo, Ô mai
Ho bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước uống
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V481-H12-10

Hầu tê hoàn

Thành phần: Tiền hồ, bách bộ, kha tử, phèn phi, cát cấnh, Cam thảo, bối mẫu, ngưu hoàng, ô mai, huyền sâm, xạ can
Hầu tê hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Thể Thao - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V262-H12-10

Viên nang Kỳ quy

Thành phần: Xích thược, Cương Tàm, Thạch xương bồ, Xuyên khung, Hoàng Kỳ, Hoàng Bách, Đan sâm, Đương quy, Than ô mai, Trân Châu, Băng phiến, Hoàng Tinh
Viên nang Kỳ quy - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Shijiazhuang Sunshine Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Heibei Huayue medicine inport & Export Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6181-08

Siro ho bổ phế

Thành phần: Bách bộ, bán hạ, cam thảo, cát cánh, tiền hồ, thiên môn đông, trần bì, ô mai, ma hoàng, tỳ bà diệp, tinh dầu bạc hà, natri benzoat
Siro ho bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc uống
Sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-4960-08

Thuốc ho bổ phế 80ml

Thành phần: Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Tang Bạch bì, Tang diệp, Thiên môn, Cam thảo, Ô mai,
Thuốc ho bổ phế 80ml
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thảo Mộc - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1032-01

Kiết cánh Thiên môn

Thành phần: Menthol, Cát cánh, thiên môn, bạc hà, tía tô, vỏ rễ dâu, ô mai, Bạch cập,
Kiết cánh Thiên môn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Hải Thượng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0677-03

Thanh phế hoàn

Thành phần: Cát cánh, Tang Bạch bì, Sa sâm, Tri mẫu, Ðịa cốt bì, Tiền hồ, Bán hạ, Trần bì, Cam thảo, Ô mai
Thanh phế hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Hồng Huệ - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0552-01

Những điều cần lưu ý khi sử dụng sữa chua cho trẻ

có nên cho em bé ăn sữa chua sớm không ạ, con em gần 6 tháng có thể cho ăn sữa chua được không,hoặc phô mai, bao lâu thì cho ăn cháo đươc.

- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
>
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn