Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Mepraz

Tổng số: 107 thuốc

Esomeprazol 20mg

Thành phần: Esomeprazol (dạng vỉ hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazole magnesium (dưới dạng Esomeprazole magnesium trihydrate) 22,5%) 20 mg
Esomeprazol 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng (màu tím - tím)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33458-19

Omeprazol 40mg

Thành phần: Omeprazol (dạng vi nang bao tan trong ruột) 40mg
Omeprazol 40mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18776-13

SaVi Esomeprazole 40

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40mg
SaVi Esomeprazole 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28032-17

Mepraz

Thành phần: Omeprazol 10mg
Mepraz
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang kháng dịch dạ dày
Sản xuất: S.C.Zentiva - RU MA NI
Đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21256-18

Ameprazol 20

Thành phần: Esomeprazol 20mg
Ameprazol 20
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16253-12

Esomeprazol Azevedos

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
Esomeprazol Azevedos - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha tiêm
Sản xuất: Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Il-Yang Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21879-19

Omeprazole delayed - release capsules USP

Thành phần: Omeprazol (dưới dạng pellet bao tan trong ruột) 20mg
Omeprazole delayed - release capsules USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21689-19

Esomeprazol 40-MV

Thành phần: Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Esomeprazol 40-MV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32468-19

Ameprazol 40

Thành phần: Esomeprazol 20mg (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa 8,5% (kl/kl) Esomeprazole magnesi)
Ameprazol 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16254-12

A.T Esomeprazol 40 inj

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
A.T Esomeprazol 40 inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24727-16

Esomeprazol Stada 40 mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 40 mg
Esomeprazol Stada 40 mg
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23967-15

Omeprazol Normon 40mg

Thành phần: Omeprazole 40mg/lọ
Omeprazol Normon 40mg
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16151-13

Mepraz

Thành phần: Omeprazol 20mg
Mepraz - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29991-18

Mepraz

Thành phần: Omeprazol 20mg
Mepraz - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang kháng dịch dạ dày
Sản xuất: S.C.Zentiva - RU MA NI
Đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20994-18

Esomeprazole Mega

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat pellet bao tan trong ruột 22,5 %) 40 mg
Esomeprazole Mega - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hải Anh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29206-18

Esomeprazol 40-US Tab.

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
Esomeprazol 40-US Tab. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30189-18

Esomeprazol 20 mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat pellet tan trong ruột 8,5%) 20 mg
Esomeprazol 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29008-18

A.T Esomeprazol 40 tab

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat 43,4 mg) 40 mg
A.T Esomeprazol 40 tab - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27789-17

A.T Esomeprazol 20 tab

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat 21,7 mg) 20 mg
A.T Esomeprazol 20 tab - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27788-17

A.T Esomeprazol 20 inj

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 20mg
A.T Esomeprazol 20 inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26744-17
1 2 3 4 5 Tiếp

Vimovo (Naproxen+ Esomeprazole) là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Vimovo

Chế độ sinh hoạt cho bệnh nhân viêm loét dạ dày

Thưa Bác sĩ!Mẹ cháu năm nay 43 tuổi bị bệnh loét dạ dạy,đường ruột mãn tính đã hơn chục năm nay, thường xuyên bị tiêu chảy.Đã uống rất nhiều thứ thuốc Đông và tây y ở bệnh viện tuyến trên cũng như ở các nơi khác nhưng vẫn không khỏi.Và luôn bị đầy bụng khó chịu, đi ngoài sống phâ ...

Điều trị bệnh viêm hành tá tràng mạn tính

Ba em bị viêm thành tá tràng mãn tính đã đi khám nhiều nợi Bác sĩ cho thuốc như sau: - Buscopan HYOSCINE-N-BUTYBROMIDE 10mg liều dùng 2 lần 1 ngày - Lần 1 viên sau khi ăn - Clarithromycin Stada 500mg liều dùng ngày 2 lần - Lần 1 viên sau khi ăn - Flagyl 250mg Metronidazole li ...

Hỏi về Omeprazole( VN-1106-06 )

Xin cho biết loại thuốc này có tác dụng gì

Thông tin về thuốc Omeprazol

Thông tin về thuốc Omeprazol. Những tác dụng không mong muốn, chống chỉ định, tương tác thuốc, tác dụng xấu khi dùng kéo dài ?

Thuốc omeprazone có dùng được cho phụ nữ có thai không?

mình co bầu được 6 tuần , nhưng khi được khoang 2 tuần mình đã uống thuốc đau dạ dày, thuốc lomac uông 12 viên và thuốc Noigel uống 6 gói , mình không biết thuố đó có ảnh hướng đến em bế kỏ mong bác si tư vấn giúp

Getzome

cach su dung Getzome 40mg (Omeprazol 40mg) dang tiem,khi tiem truyen tinh mach co tiem tinh mach duoc khong

Bệnh trào ngược thực quản GERD

Xin chào BS, em năm nay 28 tuổi. Năm 2002 em bị tai nạn giao thông - bị đa chấn thương, bị cắt một đoạn thực quản và bị cắt mất tâm vị. Sau đó em được phẫu thuật nối thực quản thành công tại bệnh viện FV. Nhưng cũng từ thời gian đó trở đi em phải dùng liên tục Lomac (2004 ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn