Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Fax

Tổng số: 69 thuốc

Venlafaxine Stada 75 mg

Thành phần: Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75 mg
Venlafaxine Stada 75 mg
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23984-15

Venlafaxine Stada 37,5mg

Thành phần: Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg
Venlafaxine Stada 37,5mg
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25485-16

Mianifax

Thành phần: Nimodipine
Mianifax
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Dae Han New Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14186-11

Mianifax

Thành phần: Nimodipin10mg/50ml
Mianifax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Dae Han New Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22458-19

Sozfax 4

Thành phần: Lornoxicam 4mg
Sozfax 4 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Sun Rise - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33870-19

Cadifaxin 750

Thành phần: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 750mg
Cadifaxin 750 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32256-19

Venlafaxine Stada 75 mg

Thành phần: Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75 mg
Venlafaxine Stada 75 mg
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23984-15

Lafaxor

Thành phần: Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 75mg
Lafaxor
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21058-14

Shinpoog Cefaxone

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g
Shinpoog Cefaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21504-14

Tranfaximox 375

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250 mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 125mg
Tranfaximox 375 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27888-17

Tranfaximox

Thành phần: Amoxicillin, Acid clavulanic
Tranfaximox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26834-17

Cadiofax

Thành phần: Ofloxacin 200mg
Cadiofax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30184-18

Shinpoong Cefaxone

Thành phần: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 0,5g
Shinpoong Cefaxone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23300-15

Pencefax 1g

Thành phần: Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1g
Pencefax 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Reig Jofre S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: SM Biomed Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18730-15

Cefax-500 capsule

Thành phần: Cefalexin (dưới dạng Cetalexin monohydrat) 500mg
Cefax-500 capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18448-14

Cefax - 250 Dry Syrup

Thành phần: Cefalexin (dưới dạng Cefalexin monohydrat) 250mg
Cefax - 250 Dry Syrup - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18447-14

Drofaxin

Thành phần: Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250mg
Drofaxin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20981-14

Cefax - 250 capsule

Thành phần: Cefalexin (dưới dạng Cefalexin monohydrat) 250mg
Cefax - 250 capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sakar Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18078-14

Rifaxon

Thành phần: Paracetamol 1g
Rifaxon - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16188-13

Cefaxil 1.5g IV

Thành phần: Cefuroxime sodium
Cefaxil 1.5g IV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1500mg Cefuroxim
Sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1765-06
1 2 3 4 Tiếp

Venlafaxine Stada 75 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Venlafaxine Stada 75 mg

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn