Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Ciprofloxacin

Tổng số: 170 thuốc

Sungwon Adcock Ciprofloxacin 500mg Tab

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg
Sungwon Adcock Ciprofloxacin 500mg Tab - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sungwon Adcock Pharm - HÀN QUỐC
Đăng ký: Enter Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22397-19

Ciprofloxacin

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydrochloride) 500mg
Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33522-19

Ciprofloxacin Panpharma

Thành phần: Mỗi túi 200ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin 400mg;
Ciprofloxacin Panpharma - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: ACS Dobfar S.P.A - Ý
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22072-19

Ciprofloxacin

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl 555mg) 500 mg
Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32956-19

Bfs-Ciprofloxacin

Thành phần: Ciprofloxacin 200mg/10ml
Bfs-Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc dùng truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31613-19

Ciprofloxacin 0,3%

Thành phần: Mỗi 5ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin Hydroclorid) 15mg
Ciprofloxacin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31549-19

Ciprofloxacin PMP

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 500mg
Ciprofloxacin PMP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29979-18

Ciprofloxacin 500mg

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg
Ciprofloxacin 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29190-18

Ciprofloxacin 500

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg
Ciprofloxacin 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28888-18

Ciprofloxacin 0.3%

Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 15mg
Ciprofloxacin 0.3% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29878-18

Ciprofloxacin - APC

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid 582 mg) 500mg
Ciprofloxacin - APC - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29671-18

Ciprofloxacin

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg
Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28717-18

Ciprofloxacin 750mg

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 750 mg
Ciprofloxacin 750mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27880-17

Ciprofloxacin 500

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg
Ciprofloxacin 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27076-17

Ciprofloxacin 0,3%

Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 15mg
Ciprofloxacin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27230-17

Ciprofloxacin SK

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg
Ciprofloxacin SK - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26248-17

Ciprofloxacin

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg
Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26239-17

Ciprofloxacin 500mg

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg
Ciprofloxacin 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế ( Mebiphar) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế ( Mebiphar) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25825-16

Ciprofloxacin 500mg

Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg
Ciprofloxacin 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25785-16

Ciprofloxacin A.T

Thành phần: CiprofIoxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid monohydrat) 500mg
Ciprofloxacin A.T - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24137-16
1 2 3 4 5 Tiếp

Sử dụng thuốcCiprofloxacin cho phụ nữ mang thai

Tôi đang có thai 1 tháng 10 ngày, do không biết mình mang thai nên thời gian đầu tức là cách đây 20 ngày tôi có sử dụng 20 viên thuốc ciprofloxacin 0.5 và 20v thuốc phanewminton. Vậy xin bác sỹ cho tôi hỏi hai loại thuốc đó có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không. Xin bác sỹ ưu ti ...

Ăn uống gì và sau thời gian hút thai có thể có những triệu chứng gì ?

bác sĩ ơi cho cháu hỏi xíu khi cháu hút thai được 3 ngày bác sĩ có đưa cho cháu 3 loại thuốc là ciprofloxacin, VPC, NIC 374, bác sĩ có thể cho cháu biết tác dụngc của những loại thuốc này không ạ? cho cháu hỏi là trong ăn uống mình có cần kiên cử gì không ạ,nên ăn gì và không nên ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn