Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Cảm xuyên hương

Tổng số: 20 thuốc

Cảm xuyên hương

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 36 mg tương ứng với các dược liệu: Xuyên khung 170 mg; Hương phụ 190 mg; Cam thảo 7 mg; Bột hỗn hợp dược liệu 283 mg gồm các dược liệu: Bột bạch chỉ 250 mg; Bột gừng 23 mg; Bột quế 10 mg
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33855-19

Cảm xuyên hương plus

Thành phần: Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Xuyên khung 12 g; Bạch chi 14 g; Hương phụ 12 g; Quế chi 2 g; Sinh khương 0,5 g; Cam thảo bắc 0,5 g;
Cảm xuyên hương plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33657-19

A.T Cảm xuyên hương

Thành phần: Mỗi 8ml chứa dịch chiết cao lỏng của các dược liệu: Xuyên khung 132mg; Bạch chỉ 165mg; Hương phụ 132mg; Quế nhục 6mg; Gừng 15mg; Cam thảo 5mg
A.T Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32791-19

Cảm Xuyên Hương Trung Ương 1

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Xuyên khung 132mg; Bạch chỉ 165mg; Hương phụ 132mg; Quế 6mg; Gừng 15mg; Cam thảo 5mg) 50mg
Cảm Xuyên Hương Trung Ương 1 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32541-19

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung 132mg; Bạch chỉ 165mg; Hương phụ 132mg; Cam thảo bắc 5mg; Quế 6mg ; Gừng 15mg
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31653-19

Siro cảm xuyên hương

Thành phần: Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Cát cánh 6 g; Kinh giới 6 g; Tử uyển 6 g; Bách bộ 6 g; Xuyên khung 6 g; Hương phụ 6 g; Cam thảo 3 g; Trần bì 3 g
Siro cảm xuyên hương
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29245-18

Cảm xuyên hương

Thành phần: Mỗi viên chứa 455 mg bột mịn dược liệu tương đương: Xuyên khung 132 mg; Bạch chỉ 165 mg; Hương phụ 132 mg; Quế chi 6 mg; Sinh khương 15 mg; Cam thảo bắc 5 mg
Cảm xuyên hương
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29241-18

Cảm xuyên hương

Thành phần: Bột xuyên khung, bột bạch chỉ, bột hương phụ, bột quế, bột cam thảo, bột gừng
Cảm xuyên hương
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-12086-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Bột Xuyên khung 125mg; Bột Bạch chỉ 130mg; Hương phụ 120mg; Bột Quế nhục 5mg; Bột cam thảo 5mg; Bột Gừng 15mg
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & trang thiết bị Y tế Quảng Ninh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược & trang thiết bị Y tế Quảng Ninh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24385-16

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế, Cam thảo bắc, Gừng
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & trang thiết bị Y tế Quảng Ninh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V469-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung, bạch chỉ, hương phụ, quế, gừng, cam thảo bắc
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1326-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, Xuyên khung, Hương phụ, Cam thảo, Trần bì
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1090-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Bột xuyên khung, bột bạch chỉ, bột hương phụ, bột quế, bột gừng, bột cam thảo bắc
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1245-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung, bạch chỉ, cam thảo bắc, gừng, quế nhục, hương phụ
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1315-H12-10

Cảm xuyên hương - Kigona

Thành phần: Xuyên khung, bạch chỉ, cam thảo bắc, gừng, quế nhục, hương phụ
Cảm xuyên hương - Kigona - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Kim Hoàng Ân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1096-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế, Cam thảo bắc, Gừng
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V469-H12-10

Cảm xuyên hương

Thành phần: Bột xuyên khung, Bột Bạch chỉ, Bột Hương phụ, Bột Quế, Bột Gừng, Bột Cam thảo bắc
Cảm xuyên hương
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1926-04

Cốm cảm xuyên hương

Thành phần: Mỗi gói 2g cốm chứa 0,2 g cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương: Xuyên khung 600 mg; Bạch chỉ 700 mg; Hương phụ 600 mg; Quế chi 100 mg; Sinh khương 25 mg; Cam thảo bắc 25 mg
Cốm cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31256-18

Cảm xuyên hương

Thành phần: Xuyên khung, Bạch chỉ, hương phụ, cam thảo, gừng, quế
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1021-06

Cảm xuyên hương

Thành phần: Bột xuyên khung, Bột Bạch chỉ, Bột Hương phụ, Bột Quế, Bột Gừng, Bột Cam thảo
Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2322-04
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm | trungtamthuoc.com | healcentral
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn
Mua thuốc: 03.2546.5665
fb chat