Các văn bản - tài liệu nghành Y Dược

- Mẫu đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc
- Các văn bản pháp luật quy định cho ngành Y Dược

- Mẫu đăng ký thuốc với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
- Các mẫu đăng ký - hợp đồng

Tìm văn bản - tài liệu
Tên :
Danh mục
Mẫu đăng ký GDP >>..
Mẫu Đăng ký - Hợp đồng Công ty >>..
Đăng ký Thuốc >>..
Đăng ký Thuốc
Trang:  
1 - 2
« Trước · Sau »
- Đăng ký thuốc-Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuốc Download
- Đăng ký thuốc-Gửi mẫu thuốc để thẩm định Download
- Đăng ký thuốc-Ký quyết định cấp Số đăng ký Download
- Đăng ký thuốc-Thẩm định hồ sơ Download
- Đăng ký thuốc-Tiếp nhận hồ sơ Download
- Đăng ký thuốc-Xử lý hồ sơ Download
- Quản lý chất lượng thuốc-Kiểm tra cấp chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc Download
- Quản lý chất lượng thuốc-Qui trình kiểm tra cấp chứng nhận thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc Download
- Quản lý chất lượng-Thực hành tốt bảo quản thuốc Download
- Quản lý chất lượng-Xử lý thuốc vi phạm chất lượng Download
- Quản lý kinh doanh Dược-Doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc tại Việt Nam Download
- Quản lý kinh doanh Dược-Qui trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu dùng làm thuốc Download
- Quản lý kinh doanh thuốc-Qui trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có SĐK Download
- Quản lý mỹ phẩm-Tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nước ngoài Download
- Quản lý thuốc gây nghiện-Qui trình xét duyệt thuốc gây nghiện-thuốc hướng tâm thần-tiền chất dùng làm thuốc Download
- Quản lý thuốc gây nghiện-Quy trình xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu các thuốc gây nghiện-hướng tâm thần-tiền chất dùng làm thuốc có SĐK Download
- Quy trình chuẩn-Hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược Download
- Quy trình chuẩn-Xây dựng văn bản qui phạm PL trong lĩnh vực dược Download
- Thực hành tốt Nguyên tắc-TH tốt phòng kiểm nghiệm thuốc Download
- Thực hành tốt-Quy chế đăng ký thuốc Download
- Thực hành tốt-TH tốt bảo quản thuốc Download
- Thực hành tốt-TH tốt nhà thuốc 1 Download
- Thực hành tốt-TH tốt nhà thuốc 2 Download
- Thực hành tốt-TH tốt phân phối thuốc 1 Download
- Thực hành tốt-TH tốt phân phối thuốc 2 Download
Trang:  
1 - 2
« Trước · Sau »
Herbal gluco
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com