Các văn bản - tài liệu nghành Y Dược

- Mẫu đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc
- Các văn bản pháp luật quy định cho ngành Y Dược

- Mẫu đăng ký thuốc với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
- Các mẫu đăng ký - hợp đồng

Tìm văn bản - tài liệu
Tên :
Danh mục
Luật Dược >>..
Văn bản luật >>..
Văn bản luật
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trước · Sau »
- QĐ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” Download
- QĐ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”-Phụ lục Download
- QĐ về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị Download
- QĐ về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị-phụ lục Download
- QĐ Ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Download
- QĐ Ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế Download
- QĐ về việc ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” Download
- QĐ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” Download
- QĐ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”-Phụ lục Download
- QĐ về việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia Download
- QĐ về việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia-Phụ lục Download
- QĐ về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình và phá thai an toàn Download
- QĐ về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm Download
- QĐ về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm-phụ lục 1 Download
- QĐ về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm-phụ lục 2 Download
- QĐ về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm-phụ lục 3 Download
- QĐ về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm-phụ lục 4 Download
- QĐ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010 Download
- QĐ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010-Phụ lục 1 Download
- QĐ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010-Phụ lục 2 Download
- QĐ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010-Phụ lục 3 Download
- QĐ về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế. Download
- TT Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Download
- TT Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện Download
- TTLT Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước Download
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trước · Sau »
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com