Gửi câu hỏi>>

Liều dùng thuốc paracetamol cho trẻ em

Em sinh bé được 3 tháng nhưng mấy hôm nay bị ho rất nhiều quặn cả bụng và lại sốt về đêm , em có uống thuốc Paracetamol, em xin được biết về Liều dùng thuốc paracetamol cho trẻ em

Liều dùng thuốc paracetamol cho trẻ em
Trả lời:
Thông tin thuốc Paracetamol 


Thuốc Paracetamol còn có tên là acetaminophen, được tổng hợp ra từ năm 1886. Nửa thế kỷ sau, nó được chứng minh là có thể dùng giảm đau cho người. Với cùng một lượng thuốc, ở liều điều trị, nó có tác dụng hạ sốt, giảm đau tương tự aspirin nhưng không gây hại như aspirin (không hại dạ dày - tá tràng, không gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, an toàn cho trẻ em và bệnh nhân sốt virus, sốt xuất huyết).


Do đó, nó được dùng rộng rãi để điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa, dùng được cho trẻ em.


Liều dùng thuốc paracetamol hạ sốt cho trẻ em


Trẻ sơ sinh non tháng 28-32 tuần:


Tiêm mạch liều 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 12 giờ.


Uống: 10-12 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều uống tối đa hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.


Trực tràng: 20 mg/kg/liều mỗi 12 giờ. Liều dùng tối đa hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.


Trẻ sơ sinh non tháng 32-37 tuần và trẻ sơ sinh dưới 10 ngày:


Tiêm tĩnh mạch liều 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Trực tràng: 30 mg/kg; sau đó 15 mg/kg/liều mỗi 8 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Trẻ sơ sinh tròn hoặc lớn hơn 10 ngày:


Tiêm tĩnh mạch liều 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ.Liều tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày.


Trực tràng: 30 mg/kg; sau đó 20 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày.


Nhỏ hơn 2 tuổi:


Tiêm tĩnh mạch: 7,5 đến 15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Từ 2 đến 12 tuổi:


Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.


Liều đơn tối đa 15 mg/kg.


Liều tối đa hàng ngày: 75 mg/kg/ngày không được vượt quá 3750 mg/ngày.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ khi cần thiết; không vượt quá 5 liều trong 24 giờ.


Lưu ý  khi sử dụng thuốc paracetamol cho trẻ em


Ngoài ra, các nhà sản xuất liệt kê các liều khuyến cáo sau đây:


2,7-5,3 kg: 0-3 tháng: 40 mg.


5,4-8,1 kg: 4-11 tháng: 80 mg.


8,2-10,8 kg: 1-2 tuổi: 120 mg.


10,9-16,3 kg: 2-3 tuổi: 160 mg.


16,4-21,7 kg: 4-5 tuổi: 240 mg.


21,8-27,2 kg: 6-8 tuổi: 320 mg.


27,3-32,6 kg: 9-10 tuổi: 400 mg.


32,7-43,2 kg: 11 tuổi: 480 mg.


Các nhà sản xuất khuyến cáo việc dựa vào trọng lượng để chọn liều lượng là phương pháp thích hợp. Nếu chưa biết chính xác trọng lượng của bé, có thể dựa vào tuổi tác.


Trực tràng: 10-20 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ khi cần thiết (mặc dù việc sử dụng liều cao paracetamol ở trực tràng (ví dụ, 25-45 mg/kg/liều) đã được nghiên cứu, việc sử dụng nó vẫn còn gây tranh cãi; liều tối ưu và tần suất dùng thuốc để đảm bảo hiệu quả và độ an toàn chưa được nghiên cứu, cần tìm hiểu thêm).


Trẻ em lớn hơn hoặc bằng 12 tuổi:


Nhỏ hơn 50 kg:


Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.


Liều đơn tối đa: 750 mg/liều.


Tổng liều tối đa hàng ngày: 75 mg/kg/ngày (ít hơn hoặc bằng 3750
mg/ngày).


Trên hoặc bằng 50 kg:


Tiêm tĩnh mạch: 650 mg mỗi 4 giờ hoặc 1000 mg mỗi 6 giờ.


Liều đơn tối đa: 1000 mg/liều.


Tổng liều hàng ngày tối đa: 4000 mg/ngày.


Uống hoặc trực tràng: 325-650 mg mỗi 4-6 giờ hoặc 1.000 mg 3-4 lần mỗi ngày.


Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg/ngày.


Liều dùng thông thường giảm đau cho trẻ em


Trẻ sơ sinh non tháng 28-32 tuần:


Tiêm tĩnh mạch liều 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 12 giờ


Miệng: 10-12 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều uống tối đa hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.


Trực tràng: 20 mg/kg/liều mỗi 12 giờ. Liều dùng trực tràng tối đa hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.


Trẻ sơ sinh non tháng 32-37 tuần và trẻ sơ sinh dưới 10 ngày:


Tiêm mạch 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Trực tràng: liều: 30 mg/kg; sau đó 15 mg/kg/liều mỗi 8 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Trẻ sơ sinh đủ 10 ngày hoặc lớn hơn 10 ngày tuổi:


Tiêm tĩnh mạch liều 20 mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày. Trực tràng: 30 mg/kg; sau đó 20 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày.


Trẻ sơ sinh và trẻ em:


Nhỏ hơn 2 tuổi:


Tiêm tĩnh mạch: 7,5 đến 15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.


Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.


Từ 2 đến 12 tuổi:


Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.


Liều đơn tối đa 15 mg/kg.


Liều tối đa hàng ngày: 75 mg/kg/ngày không được vượt quá 3750 mg/ngày.


Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ khi cần thiết; không vượt quá 5 liều trong 24 giờ.


Khuyến cáo khi sử dụng


Ngoài ra, các nhà sản xuất liệt kê các liều khuyến cáo sau đây:


2,7-5,3 kg: 0-3 tháng: 40 mg.


5,4-8,1 kg: 4-11 tháng: 80 mg.


8,2-10,8 kg: 1-2 tuổi: 120 mg.


10,9-16,3 kg: 2-3 tuổi: 160 mg.


16,4-21,7 kg: 4-5 tuổi: 240 mg.


21,8-27,2 kg: 6-8 tuổi: 320 mg.


27,3-32,6 kg: 9-10 tuổi: 400 mg.


32,7-43,2 kg: 11 tuổi: 480 mg.


Các nhà sản xuất khuyến cáo việc dựa vào trọng lượng để chọn liều lượng là phương pháp thích hợp. Nếu bạn chưa biết trọng lượng chính xác của bé, có thể dựa vào tuổi tác.


Trực tràng: 10-20 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ khi cần thiết (Mặc dù việc sử dụng liều cao paracetamol chu kỳ phẫu của trực tràng (ví dụ, 25-45 mg/kg/liều) đã được nghiên cứu, việc sử dụng của nó vẫn còn gây tranh cãi; liều tối ưu và tần suất dùng thuốc để đảm bảo hiệu quả và độ an toàn chưa được nghiên cứu, cần tìm hiểu thêm).


Trẻ em lớn hơn hoặc bằng 12 tuổi:


Nhỏ hơn 50 kg:


Tiêm tĩnh mạch:: 15 mg/kg mỗi 6 giờ hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.


Liều đơn tối đa: 750 mg/liều.


Tổng liều tối đa hàng ngày: 75 mg/kg/ngày (ít hơn hoặc bằng 3750 mg/ngày).


Trên hoặc bằng 50 kg:


Tiêm tĩnh mạch: 650 mg mỗi 4 giờ hoặc 1000 mg mỗi 6 giờ.


Liều đơn tối đa: 1000 mg/liều.


Tổng liều hàng ngày tối đa: 4000 mg/ngày.


Uống hoặc trực tràng: 325-650 mg mỗi 4-6 giờ hoặc 1.000 mg 3-4 lần mỗi ngày. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg/ngày.


Khi sử dụng thuốc cho trẻ cần tuyệt đối tuân thủ liều dùng do bác sĩ kê đơn;


Cảm ơn bạn
Thuốc biệt dược
Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ


TAG: paracetamolthuốc paracetamolLiều dùng thuốc paracetamol cho trẻ em
Bạn đọc phản hồi ( xem ở dưới phần QC ) =>

Bạn đọc phản hồi ( 0 )

Bình luận

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn