Gửi câu hỏi>>

Đau bụng kinh có thể khắc phụ được không?

xin bác sĩ cho biết tại sao con gái khi đến chu ky mỗi tháng lại thường xuyên bi đau bụng? Có cách khắc phục triệt để không? Phòng ngừa bằng cách nào?

Ảnh minh họa
Trả lời:
Ðau b?ng kinh là tri?u ch?ng thu?ng g?p ? ch? em ph? n? khi có kinh. Tri?u ch?ng c?a dau b?ng kinh có th? nh? nhu dau lâm râm ho?c n?ng là dau qu?n qu?i làm ?nh hu?ng r?t l?n d?n công vi?c và sinh ho?t c?a ch? em. Ð? gi?m dau thu?ng dùng m?t s? thu?c sau:
 1- Nhóm thu?c gi?m dau do co th?t có ch?a alverin, drotaverin (spacmaverin, nospa…)
Nhóm này có tác d?ng ch?ng co th?t tr?c ti?p lên co tron. Không có tác d?ng lên h? th?n kinh nên còn dùng trong tru?ng h?p dau do tang nhãn áp hay phì d?i tuy?n ti?n li?t.
Li?u thu?ng dùng khi dau b?ng kinh: 2 viên/ l?n     3-4 l?n/ngày
2- Nhóm kháng viêm gi?m dau không steroid: diclofenac, acid mefenamic…
Nhóm này có tác d?ng ?c ch? t?ng h?p prostaglandin nên có tác d?ng kháng viêm, gi?m dau và h? s?t.
Thu?c có hi?u qu? nhanh trong vòng 30 phút và kéo dài t? 4-6 gi? và ch? nên dùng trong th?i gian ng?n, nhi?u nh?t là 3 ngày liên t?c.Li?u thuòng dùng khi dau b?ng kinh:
1viên mefenamic 500mg hay 1 viên diclofenac 25-50mg x 3 l?n trong 1 ngày nên u?ng thu?c sau khi an.
3- Nhóm gi?m dau ch?a paracetamol.
Ðu?c dùng trong các tru?ng h?p dau d?u, dau b?ng kinh, dau th?n kinh.
Không du?c dùng trong các tru?ng h?p b? thi?u h?t men glucosa-6photphat dehydronaza, suy gi?m ch?c nang gan. D? ?ng v?i paracetamol.
Khi dùng thu?c nên tránh ho?c h?n ch? u?ng ru?u.
Li?u dùng khi dau b?ng kinh: 1-2 viên hàm lu?ng 500mg  x 3l?n/ngày.
M?t s? phuong pháp don gi?n và hi?u qu? sau s? giúp con b?n d? ch?u hon khi "d?n tháng".
Chu?m nu?c nóng
Dùng khan bông d?p nu?c ?m và chu?m vào ph?n b?ng du?i s? giúp b?n b?t dau b?ng khi t? cung co th?t d? d?y lu?ng máu kinh ra ngoài.Ngoài ra, có th? dùng chai th?y tinh nh? d?ng nu?c ?m và lan ho?c ?p vào ph?n b?ng du?i thay cho khan nóng.
Ð?p g?ng tuoi: G?ng giã ho?c x?t lát, chu?m vào ph?n b?ng du?i kho?ng 5-7 phút s? giúp b?n gi?m nh?ng con dau b?ng kinh.
Dán cao ho?c xoa d?u: M?t s? b?n n? thu?ng xoa d?u nóng ho?c dán cao vào ph?n b?ng du?i d? gi?m dau vì không có th?i gian th?c hi?n hai phuong pháp trên.
Massage nh?: Nên massage nh? nhàng và thu?ng xuyên ph?n b?ng du?i khi dang hành kinh. Vi?c này s? giúp co b?ng không b? co th?t quá d?t ng?t và s? gi?m dau th?t hi?u qu?.Ngoài ra, d? gi?m b?t hi?n tu?ng dau b?ng m?i khi hành kinh, các b?n n? nên an u?ng d? ch?t trong th?c don h?ng ngày. Vào nh?ng ngày này, nên ngh? ngoi và v?n d?ng th?t nh? nhàng. Nên kiêng các ch?t kích thích nhu café, trà, ru?u và m?t s? gia v? cay, chua...
Luu ý thêm, vào nh?ng ngày d?u c?a chu k? kinh nguy?t, nên an các th?c an d? tiêu hóa vì lúc này d? dày thu?ng có hi?n tu?ng truong hoi, gây khó ch?u cho ngu?i ph? n?.

Chúc b?n và gia dình s?c kh?e.
Thuốc biệt dược
Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ


TAG: Đau bụng kinh
Bạn đọc phản hồi ( xem ở dưới phần QC ) =>

Bạn đọc phản hồi ( 0 )

Bình luận

Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm | trungtamthuoc.com | healcentral
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn