Gửi câu hỏi>>

Hỏi về Activer( VN-6521-08 )

Xin cho toi hoûi coâng duïng cuûa thuoác activẻ 25mg cuøa nhaø saûn xuat KỏeA Ảlicỏ Toâi dang bò mem gan cao BS ke toa va ngaøy uong 3 vieân (trong 01 thaùng) xin hoi loaïi thuoác naøy uoáng nhieàu coù taùc duïng phuï gì khoẩng

Ảnh minh họa
Trả lời:
Thông tin thuốc
có tại:
http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/duoc-pham-3590.aspx
Bạn sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ
Thuốc biệt dược
Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Bạn đọc phản hồi ( xem ở dưới phần QC ) =>

Bạn đọc phản hồi ( 0 )

Bình luận

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn