Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: tenofovir disoproxil fumarat

Tổng số: 83 thuốc

Tenofovir Disoproxil fumarate/ Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg; Efavirenz 600mg
Tenofovir Disoproxil fumarate/ Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16947-13

Ikotef

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Ikotef - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17300-13

Getino-B

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Getino-B - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16762-13

Jimenez

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Jimenez - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30341-18

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Aurobindo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Aurobindo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-212-13

Tenof

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Tenof - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-215-13

Stemvir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Stemvir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Incepta Pharmaceutical., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vietsun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-213-13

Ricovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Ricovir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-152-13

Edar-Em

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg
Edar-Em - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-151-13

Tevir 300

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Tevir 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-99-13

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tây Huy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-96-13

Tenifo

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Tenifo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-95-13

Tenifo E

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg
Tenifo E - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-94-13

Hepazol E

Thành phần: tenofovir disoproxil fumarate 300mg; emtricitabine 200mg
Hepazol E - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-49-13

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Aurobindo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-745-12

Truvada

Thành phần: Emtricitabine; Tenofovir disoproxil fumarate
Truvada - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Nycomed Oranienburg GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-674-12

Tefovex

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Tefovex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cure Medicines (I) Pvt Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/S. Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-617-12

Virkil

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Virkil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9578-10

Tanavir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Tanavir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Medibios Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9489-10

Hepazol

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Hepazol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9442-10
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn