Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Phục linh

Tổng số: 300 thuốc

Dưỡng khớp đông dược việt

Thành phần: Hà thủ ô đỏ 150mg; Cỏ xước 150mg; Ba kích 150mg; Thiên niên kiện 150mg; Trinh nữ 150mg; Đảng sâm 200mg; Thổ phục linh 125mg; Đương quy 150mg; Địa hoàng 150mg; Quế chi 150mg...
Dưỡng khớp đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29904-18

Viên phong thấp TOPPHOTE

Thành phần: Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae) 600 mg; Lá lốt (Herba Piperis lolot) 400 mg ; Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 600 mg; Thổ phục linh (Rhizoma Smilacis glabrae) 600 mg
Viên phong thấp TOPPHOTE
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16404-12

Hoàn thập toàn đại bổ

Thành phần: Bạch thược, phục linh, bạch truật, quế, cam thảo, thục địa, đảng sâm, xuyên khung, đương quy, hoàng kỳ
Hoàn thập toàn đại bổ
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V472-H12-10

Thập toàn đại bổ HĐ

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp (tương đương với 1,01g dược liệu gồm: Đảng sâm 160mg; Bạch truật 110mg; Phục linh 110mg; Cam thảo 30mg; Đương quy 110mg; Xuyên khung 80mg; Bạch thược 110mg; Thục địa 160mg; Hoàng kỳ 110mg; Quế nhục 30mg) 101mg
Thập toàn đại bổ HĐ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21424-14

Thấp khớp hoàn P/H

Thành phần: Mỗi gói 5g chứa: ; ; Cao tần giao 0,1g ; Cao đỗ trọng 0,1g ; Cao ngưu tất 0,15g ; Cao độc hoạt 0,12g ; Bột phòng phong 0,5g ; Bột phục linh 0,4g ; Bột xuyên khung 0,5g ; Bột tục đoạn 0,5g ; Bột hoàng kỳ 0,5g ; Bột bạch thược 0,5g ; Bột cam thảo 0,4g ; Bột đương quy 0,5g ; Bột thiên niên kiện 0,4g ; Mật ong 0,3g ; Than hoạt tính 0,02g ; Sáp ong trắng 0,08g
Thấp khớp hoàn P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25448-16

Kidneycap Bát vị - bổ thận dương

Thành phần: Hỗn hợp cao khô (hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì,thục địa, phụ tử, trạch tả); bột mịn phục linh, bột mịn quế
Kidneycap Bát vị - bổ thận dương
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-5453-08

Hoàn lục vị bổ thận âm

Thành phần: Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 96mg; ; Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis) 48mg; ; Sơn thù (Fructus Corni officinalis) 48mg; ; Mẫu Đơn bì (Cortex Paeoniae suffruticosae) 36mg; ; Trạch tả (Rhizoma Alismatis) 36mg; ; Phục linh (Poria) 36mg;
Hoàn lục vị bổ thận âm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2464-07

Thập toàn đại bổ

Thành phần: Bạch thược, phục linh, Bạch truật, quế, cam thảo, thục địa, đảng sâm, xuyên khung, đương quy, hoàng kỳ
Thập toàn đại bổ
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2865-07

Thuốc ho người lớn OPC

Thành phần: Mỗi chai 90ml chứa: Cao lỏng dược liệu 1:2 (chiết từ các dược liệu: Tỳ bà lá 16,2g; Cát cánh 1,8g; Bách bộ 2,79g; Tiền hồ 1,8g; Tang bạch bì 1,8g; Thiên môn đông 2,7g; Phục linh 1,8g; Cam thảo 0,9g; Hoàng cầm 1,8g) 63ml; Menthol 18mg; Cineol 18mg
Thuốc ho người lớn OPC
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nhũ tương uống
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25224-16

Dưỡng tâm an thần PV

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương 2930 mg dược liệu: Phục linh 690 mg, Đảng sâm 350 mg, Hoàng kỳ 350 mg, Xuyên khung 350 mg, Đương quy 350 mg, Thân khúc 350 mg, Bá tử nhân 90 mg, Viễn chí 90 mg, Táo nhân 90 mg, Quế nhục 90 mg, Ngũ vị tử 90 mg, Cam th
Dưỡng tâm an thần PV
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29250-18

Hoàn lục vị địa hoàng

Thành phần: Mỗi 10 g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài sơn 0,96g; Sơn thù 0,96g; Mẫu đơn bì 0,71g; Phục linh 0,71g; Trạch tả 0,71g
Hoàn lục vị địa hoàng
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24068-16

Hoàn lục vị địa hoàng

Thành phần: Thục địa, Hoài Sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả
Hoàn lục vị địa hoàng
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V748-H12-10

Lục vị ACP

Thành phần: Cao khô Thục địa; Cao khô Hoài sơn; Cao khô Sơn thù; Cao khô Mẫu đơn bì; Cao khô Trạch tả; Cao khô Phục linh
Lục vị ACP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần đông dược Á Châu - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: GC-224-14

Traluvi

Thành phần: Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả
Traluvi
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V928-H12-10

Kidneyton Lục vị -bổ thận âm

Thành phần: Hỗn hợp cao khô (thục địa, sơn thù, mẫu đơn bì, trạch tả); bột min hoài sơn, bột mịn phục linh
Kidneyton Lục vị -bổ thận âm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-5454-08

Thuốc ho trẻ em OPC

Thành phần: Mỗi 90ml chứa: Tỳ bà lá 16,2g; Cát cánh 1,8g; Bách bộ 2,79g; Tiền hồ 1,8g; Tang Bạch Bì 1,8g; Thiên môn đông 2,7g; Phục linh 1,8g; Cam thảo 0,9g; Hoàng cầm 1,8g; Cineol 18mg
Thuốc ho trẻ em OPC
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Nhũ tương uống
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24238-16

Viên ngậm Bảo Thanh NS

Thành phần: Xuyên bối mẫu 0,4g; Qua lâu nhân 0,2g ; Tỳ bà diệp 0,5g; Viễn chí 0,1g ; Sa sâm 0,1g ; Khổ hạnh nhân 0,2g ; Phục linh ; 0,1g Gừng 0,1g ; Trần bì 0,1g ; Mơ muối (Ô mai) 0,5g ; Cát cánh 0,4g; Cam thảo 0,1g ; Bán hạ 0,1g ; Tinh dầu bạc hà 0,1mg ; Ngũ vị tử 0,05g; Isomalt, tá dược khác vừa đủ 1 viên
Viên ngậm Bảo Thanh NS
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23277-15

Thuốc ho Bảo Thanh

Thành phần: Ô mai 12,5g; Bán hạ 2,5g; Mật ong 25g; Ngũ vị tử 1,25g; ; Xuyên bối mẫu 10g;Qua lâu nhân 5,0g; Tỳ bà diệp 12,5g Viễn chí 2,5g; Sa sâm 2,5g; Khổ hạnh nhân 5,0g; ; Phục linh 2,5g;Gừng 2,5g;Trần bì 2,5g;Cam thảo 2,5g ; Cát cánh 10g;Tinh dầu bạc hà 2,5mg; ; (cho 1 chai 125ml)
Thuốc ho Bảo Thanh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22646-15

Ditima-Thuốc bổ tâm Xuân Quang

Thành phần: Mỗi viên chứa 357,5 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương: Đảng sâm 950 mg; Bạch thược 950 mg; Viễn chí 950 mg; Hoàng kỳ 950 mg; Phục linh 950 mg; Đương quy 700 mg; Bá tử nhân 700 mg; Bạch truật 700 mg; Táo nhân 300 mg
Ditima-Thuốc bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29438-18

Đại bổ DHĐ

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 283mg tương đương với: Đảng sâm 390mg; Bạch truật 260mg; Phục linh 208mg; Cam thảo 208mg; Đương quy 260mg; Xuyên khung 208mg; Bạch thược 260mg; Thục địa 390mg; Hoàng kỳ 390mg; Quế nhục 260mg
Đại bổ DHĐ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30004-18
Trước 3 4 5 6 7 Tiếp

Bệnh viêm đại tràng có thể chữa dứt điểm được không?

Tôi đi khám bệnh, nội soi và được chẩn đoán là bị viêm đại tràng lên, xung huyết rải rác trong đại tràng. Tôi đang điều trị được 1 tháng, không còn bị tiêu chảy nữa nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn ko? Thời gian bao lâu? Chế ...

Viên nang Phục linh-Lishou

tôi 45 tuổi, cao 1m60, 60kg. Tôi muốn giảm cân, và đang định dùng thuốc lishou-viên nang phục linh. Xin hỏi là thuốc có tác hại gì không, có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể ko và tôi nên dùng trong bao lâu thì sẽ có kết quả tốt . Cảm ơn rất nhiều, tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn