Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Phục linh

Tổng số: 300 thuốc

Bổ thận âm

Thành phần: Mỗi gói 4 g chứa: Thục địa 1 g; Hoài sơn 0,5 g; Sơn thù 0,5 g; Mẫu đơn bì 0,37 g; Phục linh 0,37 g; Trạch tả 0,37 g
Bổ thận âm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32553-19

Phong Thấp Trung Ương 1

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Hy thiêm 1670mg; Lá lốt 330mg; Ngưu tất 670mg; Thổ phục linh 670mg) 287,36mg
Phong Thấp Trung Ương 1 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32545-19

Khopharco

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Độc hoạt 322,6mg; Tang ký sinh 215,1mg; Quế nhục 215,1mg; Tần giao 215,1mg; Tếtân 215,1 mg; Phòng phong 215,1mg; Ngưu tất 215,1mg; Đỗ trọng 215,1mg; Địa hoàng 215,1mg; Đương quy 215,1mg; Bạch thược 215,1mg; Xuyên khung 215,1 mg; Nhân sâm 215,1mg; Phục linh 215,1mg; Cam thảo 215,1mg) 400mg
Khopharco - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32544-19

Bát Vị Bổ Thận Dương Trung Ương 1

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Hoài sơn 200mg; Sơn thù 200mg; Mẫu đơn bì 150mg; Thục địa 400mg; Trạch tả 150mg; Phục linh 150mg; Phụ tử chế 50mg; Quế nhục 50mg) 300mg
Bát Vị Bổ Thận Dương Trung Ương 1 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32540-19

Tế sinh thận khi hoàn

Thành phần: Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Sơn thù 0,6g; Phục linh 0,6g; Ngưu tất 0,3 g; Hoài sơn 0,6g; Trạch tả 0,6g; Mẫu đơn bì 0,6g; Xa tiền tử 0,6g; Phụ tử chế 0,3g; Nhục quế 0,3g) 4,5g; Cao đặc Thục địa (tương đương với 0,3 g dược liệu Thục địa) 0,1g
Tế sinh thận khi hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32518-19

Trà An Thần

Thành phần: Mỗi gói 2,5g trà túi lọc, chứa: Phục linh 0,5g; Vông nem (lá) 0,5g; Lạc tiên 0,5g; Cam thảo (rễ) 0,25g; Sen (lá) 0,25g; Dâu (lá) 0,25g; Thảo quyết minh (hạt) 0,25g
Trà An Thần - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Trà túi lọc
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32355-19

Viên sáng mắt Khải hà

Thành phần: 275mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Thục địa 500mg; Sơn thù 250mg; Mẫu đơn bì 187,5mg; Hoài sơn 250mg; Phục linh 187,5mg; Trạch tả 187,5mg; Câu kỷ tử 187,5mg; Cúc hoa vàng 187,5mg; Đương quy 187,5mg; Bạch thược 187,5mg; Bạch tật lê 187,5mg; Thạch quyết minh 250mg
Viên sáng mắt Khải hà - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32246-19

Thập toàn đại bổ đông dược Việt

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 500mg (tương đương với 2.180mg dược liệu bao gồm: Cam thảo 160mg; Thục địa 300mg; Hoàng kỳ 300mg; Đảng sâm 300mg; Bạch truật 200mg; Phục linh 160mg; Đương quy 200mg; Xuyên khung 160mg; Bạch thược 200mg; Quế 200mg
Thập toàn đại bổ đông dược Việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32027-19

Thổ phục linh phiến

Thành phần: Thổ phục linh
Thổ phục linh phiến - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31907-19

Lục vị Vinaplant

Thành phần: Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài Sơn 0,58g; Sơn Thù 0,58g; Mẫu đơn bì 0,43g; Phục linh 0,43g; Trạch tả 0,43g
Lục vị Vinaplant - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31891-19

Hoàn Thập Toàn Đại Bổ Nam Hà

Thành phần: Mỗi viên hoàn mềm chứa: Bạch thược (chế) 0,54g; Bạch truật (chế) 0,585g; Cam thảo (chế) 0,108g; Đương quy 0,54g; Đảng sâm 0,9g; Hoàng kỳ (chế) 0,405g; Phục linh 0,585g; Quế nhục 0,216g; Thục địa 0,9g; Xuyên khung 0,27g
Hoàn Thập Toàn Đại Bổ Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31788-19

Viên nang cứng Lục vị

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp (tương đương 4400g dược liệu gồm: Thục địa 1,408g; Hoài sơn 0,704g; Sơn thù 0,704g; Mẫu đơn bì 0,528g; Phục linh 0,528g; Trạch tả 0,528g) 550mg
Viên nang cứng Lục vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31703-19

Broncofort

Thành phần: Mỗi chai 100 ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Núc nác 4g, Bọ mắm 4g, Phục Linh 6g, Cam thảo 3g, Bán hạ chế 4g) 15g; Tinh dầu tràm 0,33g; Tinh dầu húng chanh 0,04g
Broncofort
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31041-18

Thập toàn đại bổ P/H

Thành phần: Bạch thược 0,7g; Bạch truật 1,0g;Cam thảo 0,3g;Đương quy 0,9g; Phục linh 0,7g;Quế nhục 0,1g; Thục địa 0,9g; Xuyên khung 0,3g; Cao đặc đảng sâm (tương đương với 1g đảng sâm) 0,3g; Cao đặc hoàng kỳ
Thập toàn đại bổ P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26493-17

Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh

Thành phần: Đảng sâm, Đương qui, cam thảo, qui bản, phục linh, tang phiêu diêu, viễn chí
Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Đức Thịnh Đường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1052-H12-10

Bổ gan tiêu độc Nhất Nhất

Thành phần: Cao khô dược liệu (tương đương với: Bạch thược 420mg; Bạch truật 420mg; Cam thảo 420mg; Diệp hạ châu 840mg; Đảng sâm 420mg; Đương quy 420mg; Nhân trần 840mg; Phục linh 420mg; Trần bì 420mg) 462mg
Bổ gan tiêu độc Nhất Nhất
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24529-16

Canophin

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 124mg tương đương với: Cúc hoa 120 mg; Phục linh 120 mg; Thục địa 320 mg; Câu kỳ tử 120 mg; Hoài sơn 160 mg; Trạch tả 120 mg; Đan bì 120 mg; Sơn thù 160 mg
Canophin
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24203-16

Phong tê thấp TW3

Thành phần: Hy thiêm 1000 mg; Thổ phục linh 670 mg; Thiên niên kiện 670 mg; Huyết giác 400 mg; Thương nhĩ tử 400 mg; Hà thủ ô đỏ 440 mg; Phấn phòng kỷ 200 mg;
Phong tê thấp TW3 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24303-16

Viên phong thấp - GRP

Thành phần: Mỗi viên chứa cao khô dược liệu 300mg, tương đương với: Hy thiêm 800mg; Thổ phục linh 400mg; Hà thủ ô đỏ chế 400mg; Thương nhĩ tử 400mg; Phòng kỷ 400mg; Thiên niên kiện 300mg; Huyết giác 300mg; Đương quy 300mg; Tam thất 100mg; Bột tam thất 50mg
Viên phong thấp - GRP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh (GRP) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28156-17

Song hảo đại bổ tinh

Thành phần: Nhân sâm 21 g; Lộc nhung 21 g; Đương quy 10,5 g; Đỗ trọng 10.5 g; Thục địa 10.5 g; Phục linh 10.5 g; Ngưu tất 10.5 g; Xuyên khung 10,5 g; Hà thủ ô đỏ 10,5 g; Ba kích 10,5 g; Nhục thung dung trong 500 ml;
Song hảo đại bổ tinh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30071-18
Trước 2 3 4 5 6 Tiếp

Bệnh viêm đại tràng có thể chữa dứt điểm được không?

Tôi đi khám bệnh, nội soi và được chẩn đoán là bị viêm đại tràng lên, xung huyết rải rác trong đại tràng. Tôi đang điều trị được 1 tháng, không còn bị tiêu chảy nữa nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn ko? Thời gian bao lâu? Chế ...

Viên nang Phục linh-Lishou

tôi 45 tuổi, cao 1m60, 60kg. Tôi muốn giảm cân, và đang định dùng thuốc lishou-viên nang phục linh. Xin hỏi là thuốc có tác hại gì không, có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể ko và tôi nên dùng trong bao lâu thì sẽ có kết quả tốt . Cảm ơn rất nhiều, tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn