Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Phục linh

Tổng số: 300 thuốc

Thập toàn đại bổ

Thành phần: Bạch thược 50 mg; Phục linh 50 mg; Bạch truật 50 mg; Quế nhục 12,5 mg; Cam thảo 25 mg; Thục địa 75 mg; Đảng sâm 50 mg: Xuyên khung 25 mg; Đương quy 75 mg; Hoàng kỳ 50 mg
Thập toàn đại bổ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc hoàn cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18759-13

Lục vị ẩm

Thành phần: Mỗi lọ 125 ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp (tương đương với Thục địa 40g; Hoài sơn 20 g, Sơn thù 20 g, Mẫu đơn bì 15g, Phục linh 15g, Trạch tả 15g) 62,5 ml
Lục vị ẩm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29254-18

V-phonte

Thành phần: Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Phục linh, Tế tân..
V-phonte
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V731-H12-10

Lục vỉ bổ thận âm

Thành phần: Mỗi viên hoàn cứng chứa: Thục địa 64 mg; Hoài sơn 32 mg; Sơn thù 32 mg; Mẫu đơn bì 24 mg; Phục linh 24 mg; Trạch tả 24 mg
Lục vỉ bổ thận âm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33105-19

Miagastro

Thành phần: Cao lỏng hỗn hợp (tương đương: Bạch thược 317,5mg; Phục linh 238,1 mg; Diên hồ sách 158,7 mg) 100 mg; Cao khô cam thảo (tương đương cam thảo 317,5 mg) 55mg; Bột Bạch cập 238,1 mg; Bột tam thất 9,9 mg; Bột Ô tặc cốt 31,7 mg; Cao khô Belladonna 2,1 mg
Miagastro - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng (xanh-xanh)
Sản xuất: Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Công nghệ Dược Minh An - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33067-19

Thuốc uống lục vị

Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Thục địa 1,6g; Hoài sơn 0,8g; Sơn thù 0,8g; Mẫu đơn bì 0,6g; Phục linh 0,6g; Trạch tả 0,6g
Thuốc uống lục vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương (Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương)  - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32986-19

Viên sáng mắt OPC

Thành phần: Cao lỏng dược liệu 120mg (tương đương dịch chiết từ các dược liệu: Thục địa 78mg; Cúc hoa 29,25mg; Đương quy 29,25mg; Sơn thù 39mg; Câu kỷ tử 29,25mg; Bạch thược 29,25mg; Bạch tật lê 29,25mg; Thạch quyết minh 31,63mg; Hoài sơn 19,5mg; Phục linh 14,63mg);
Viên sáng mắt OPC - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32864-19

Tonka

Thành phần: Dược liệu (cho một viên nén bao phim) gồm: 462mg cao khô tương đương: Bạch thược 420mg, Bạch truật 420mg, Cam thảo 420mg, Diệp hạ châu 840mg, Đảng sâm 420mg, Đương quy 420mg, Nhân trần 840mg, Phục linh 420mg, Trần bì 420mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.
Tonka
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V268-H12-13

Viên sáng mắt

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Bạch tật lê 300mg; Mẫu đơn bì 200mg; Sơn thù 200mg; Bạch thược 200mg; Đương quy 200mg; Câu kỷ tử 300mg; Cúc hoa 300mg; Hoài sơn 150mg; Phục linh 200mg; Trạch tả 200mg; Thục địa 50mg) 230mg; Thạch quyết minh 200mg
Viên sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31663-19

Cao lỏng Traluvi

Thành phần: Mỗi 100 ml cao lỏng chứa: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 15g (tương đương 100g dược liệu bao gồm: Thục địa 32g; Hoài sơn 16g; Sơn thù 16g; Mẫu đơn bì 12g; Phục linh 12g; Trạch tả 12g)
Cao lỏng Traluvi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31454-19

Phong tê thấp

Thành phần: Mỗi viên chứa hỗn hợp cao và bột dược liệu tương đương: Hy thiêm 800mg; Hà thủ ô đỏ chế 400mg; Thương nhĩ tử 400mg; Thổ phục linh 400mg; Phòng kỷ 400mg; Thiên niên kiện 300mg; Huyết giác 300mg; Đương quy 300mg
Phong tê thấp - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh (GRP) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31441-19

Thập toàn đại bổBSV

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 430 mg tương đương với các dược liệu: Đảng sâm 0,75g; Bạch truật 0,5g; Phục Linh 0,4g; Cam Thảo 0,4g; Đương Quy 0,5g; Xuyên khung 0,4g; Bạch thược 0,5g; Thục địa 0,75g; Hoàng Kỳ 0,75g; Quế nhục0,5g
Thập toàn đại bổBSV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V197-H06-19

Viên sáng mắt

Thành phần: Mỗi lọ 32g hoàn cứng chứa hỗn hợp: Thục địa 4 g; Sơn thù 2 g; Mẫu đơn bì 1,5 g; Hoài sơn 2 g; Phục linh 1,5 g; Trạch tả 1,5 g; Câu kỷ tử 1,5 g; Cúc hoa vàng 1,5 g; Đương quy 1,5 g; Bạch thược 1,5 g; Bạch tật lê 1,5 g; Thạch quyết minh 2 g
Viên sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V196-H06-19

Hoàn cứng xương khớp

Thành phần: Mỗi lọ 32g hoàn cứng hỗn hợp cao khô tương đương: Độc hoạt 48g; Quế nhục 32 g; Phòng phong 32 g; Đương quy 32 g; Tế tân 32 g; Xuyên khung 32 g; Tần giao 32 g; Bạch thược 32 g; Tang ký sinh 32 g; Can địa hoàng 32 g; Đỗ trọng 32 g; Nhân sâm 32 g; Ngưu tất 32 g; Phục linh 32 g; Cam thảo 32 g
Hoàn cứng xương khớp - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V194-H06-19

Hầu khoa ngọc dịch đơn

Thành phần: Mỗi chai 2g thuốc bột chứa: Hoàng liên 0,16g; Thanh đại 0,1g; Bạc hà 0,06g; Nhơn trung bạch 0,06g; Cát cánh 0,16g; Rẻ quạt 0,16g; Một thạch tử 0,16g; Hoàng bá 0,16g; Thạch cao 0,06g; Phục linh 0,12g; Cam thảo 0,144g; Bạch chỉ 0,16g; Kê nội kim 0,12g; Kha tử 0,16g; Băng phiến 0,02g; Bằng sa 0,06g; Trân châu 0,008g; Phèn chua 0,12g; Ngưu hoàng 0,008g
Hầu khoa ngọc dịch đơn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc bột
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V193-H06-19

Bổ thận dương

Thành phần: Mỗi chai 45g chứa hỗn hợp: Bột dược liệu (tương đương với: Thục địa 8,7g; Sơn thù 4,3g; Hoài Sơn 4,3g; Mẫu đơn bì: 3,5g; Trạch tả 3,5g; Phục linh 3,5g; Phụ tử 1,15g; Quế chi 1,15g) 30,1g; Cao lỏng dược liệu (tương đương với: Thục địa 9,3g Sơn thù 4,7g; Hoài sơn 4,7g; Mẫu đơn bì 3,7g; Trạch tả 3,7g; Phục linh 3,7g; Phụ tử,25g; Quế chi 1,25g) 32,4ml
Bổ thận dương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V191-H06-19

Lục vị

Thành phần: Mỗi viên hoàn mềm chứa lượng cao đặc tổng hợp tương đương với các dược liệu: Thục địa 3,2 g; Hoài sơn 1,6 g; Sơn thù 1,6 g; Mẫu đơn bì 1,2 g; Phục linh 1,2 g; Trạch tả 1,2 g
Lục vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V183-H02-19

Ngưu hoàng hoàn

Thành phần: Mỗi viên hoàn 8g tương đương với Ngưu đởm tinh 0,32g; Ngưu hoàng 0,032g; Toàn yết 0,08g; Phục linh 0,24g; Tạo giác thích 0,08g; Đại hoàng 0,16g; Cam thảo 0,16g; Cát cánh 0,32g; Xuyên khung 0,24g; Tế tân 0,16g; Băng phiến 0,08g; Phòng phong 0,24g; Thiên trúc hoàng 0,16g; Thuyền thoái 0,08g; Hoài sơn 0,24g; Cương tàm 0,08g; Hoàng cầm 0,24g; Mộc hương 0,24g; Chỉ xác 0,24g; Bạch chỉ 0,24g
Ngưu hoàng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V177-H02-19

Đại tràng thống viêm hoàn

Thành phần: Mỗi 30 gam hoàn cứng chứa: Bạch đậu khấu 9 g; Phục linh 7,5 g; Bạch truật 6 g; Cam thảo 4,2 g; Can khương 3 g
Đại tràng thống viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V175-H02-19

Khớp lưng tọa - NB

Thành phần: Mỗi gói 5g hoàn cứng chứa: Đỗ trọng 0,25 g; Ngưu tất 0,475g; Tục đoạn 0,375g; Phá cố chỉ 0,375g; Ý dĩ 0,5g; Đương quy 0,5g; Bạch chỉ 0,375g; Hạt sen 0,5g; Cẩu tích 0,375g; Độc hoạt 0,375g; Thục địa 0,5 g; Cam thảo 0,25g; Thổ phục linh 0,25g
Khớp lưng tọa - NB - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược - Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: GC-320-19
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp

Bệnh viêm đại tràng có thể chữa dứt điểm được không?

Tôi đi khám bệnh, nội soi và được chẩn đoán là bị viêm đại tràng lên, xung huyết rải rác trong đại tràng. Tôi đang điều trị được 1 tháng, không còn bị tiêu chảy nữa nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn ko? Thời gian bao lâu? Chế ...

Viên nang Phục linh-Lishou

tôi 45 tuổi, cao 1m60, 60kg. Tôi muốn giảm cân, và đang định dùng thuốc lishou-viên nang phục linh. Xin hỏi là thuốc có tác hại gì không, có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể ko và tôi nên dùng trong bao lâu thì sẽ có kết quả tốt . Cảm ơn rất nhiều, tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn