Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Phục linh

Tổng số: 300 thuốc

Rheumapain - H

Thành phần: Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu (tương đương: Hy thiêm 760 mg; Thương nhĩ tử 400 mg; Phòng kỷ 400 mg; Thổ phục linh 320 mg; Hà thủ ô đỏ chế 320 mg; Thiên niên kiện 300 mg; Huyết giác 300 mg) 300 mg; Bột mịn dược liệu (tương đương: Hà thủ ô đỏ chế 80 mg;
Rheumapain - H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27464-17

Phong tê thấp HD New

Thành phần: Mã tiền chế 70mg; Quế chi 40mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với 460mg dược liệu bao gồm: Đương quy 70mg, đỗ trọng 70mg, ngưu tất 60mg, độc hoạt 80mg, thương truật 80mg, thổ phục linh 100mg) 92mg
Phong tê thấp HD New - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27694-17

Lục vị

Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: 50 g cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tỷ lệ 1:1) tương ứng với: thục địa 16g; Hoài sơn 8g; Sơn thù 8g; Mẫu đơn bì 6g; Phục linh 6g; Trạch tả 6g
Lục vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27485-17

Hương sa lục quân

Thành phần: Mỗi 30 g chứa 21,67g bột dược liệu (tương ứng với: Mộc hương 8,33g; Phục linh 6,67g; Sa nhân 6,67g); 2,86g cao khô dược liệu (tương ứng với: Đảng sâm 8,33g; Bạch truật 6,67g; Cam thảo 5g)
Hương sa lục quân - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27575-17

Fitôeye

Thành phần: Mỗi viên chứa 259 mg cao khô dược liệu (tương đương: Thục địa 400 mg; Sơn thù 200 mg, Hoài sơn 150 mg; Trạch tả 150 mg, Mẫu đơn bì 150 mg; Phục linh 100 mg; Câu kỷ tử 100 mg; Cúc hoa 50 mg); 150 mg bột mịn dược liệu (tương đương: Hoài sơn 50 mg; Phục linh
Fitôeye - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28491-17

Dưỡng nhan tố

Thành phần: Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương: Đương quy 210mg; Xuyên khung 90mg) 300mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương: Sinh địa 120mg; Bạch thược 120mg; Huyền sâm 180mg; Cam thảo 30mg; Hà thủ ô đỏ 75mg; Hạ thô thảo 180mg; Thổ phục linh 180 mg; Cúc hoa 75mg
Dưỡng nhan tố - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28576-17

Độc hoạt ký sinh

Thành phần: Mỗi 28 g chứa: Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương: Phòng phong 1,67g; Đương quy 1,67g; Xuyên khung 1,67g; Đảng sâm 1,67g; quế nhục 0,83g; Phục linh 1,67g; Độc hoạt 6,67g; Bạch thược 3,33g) 19,18g; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương: Sinh địa 1,67g; ca
Độc hoạt ký sinh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27573-17

Bổ tỳ dưỡng cốt Thái Dương

Thành phần: Mỗi chai 100 ml chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu tương ứng với: Bạch truật 8 g; Cam thảo 4 g; Liên nhục 8 g; Đảng sâm 8 g; Phục linh 12 g; Hoài sơn 8 g; Ý dĩ 12 g; Mạch nha 12 g; Sơn tra 4 g; Thần khúc 12 g; Phấn hoa 4 g; Cao xương hỗn hợp 3 g
Bổ tỳ dưỡng cốt Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27323-17

Bổ phế thủy QN

Thành phần: Mỗi 125 ml siro chứa dịch chiết từ các dược liệu: Phục linh 3,125g; Bách bộ 6,25g; Cát cánh 3,125g; Tỳ bà diệp 6,25g; Tang bạch bì 3,125g; Cam thảo 1,25g; Bạch phàn 0,3125g; Ma hoàng 1,25g; Mạch môn 3,125g; Bán hạ chế 2,8125g
Bổ phế thủy QN - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27250-17

Bát vị Nhất nhất

Thành phần: Cao khô (tương đương với: Thục địa 700mg; Sơn thù 350mg; Hoài sơn 350mg; Mẫu đơn bì 260mg; Phục linh 260mg; Trạch tả 260mg; Hắc phụ tử 88mg; Quế chỉ 88mg) 360mg
Bát vị Nhất nhất - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26512-17

Thuốc ho Bảo Thanh không đường

Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: dịch chiết (5:1) của Xuyên bối mẫu (tương đương 0,4g Xuyên bối mẫu) 0,08ml; Dịch chiết (1,4:1) của hỗn hợp dược liệu (tương đương: Tỳ bà diệp 0,5g, Sa sâm 0,1g, Phục linh 0,1g, Trần bì 0,1g, Cát cánh 0,4g, Bán hạ 0,1g, Ngũ vị tử 0,05g, Qua
Thuốc ho Bảo Thanh không đường - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26510-17

Xoang Gadoman

Thành phần: Mỗi viên chứa cao dược liệu tương đương: Ké đầu ngựa 500mg; Tân di hoa 350mg; Cỏ cứt lợn 350mg; Bạch chỉ 150mg; Tế tân 100mg; Xuyên khung 100mg; Hoàng kỳ 100mg; Cát cánh 100mg; Sài hồ bắc 100mg; Bạc hà 50mg; Hoàng Cầm 50mg; Dành dành 50mg; Phục linh 50mg
Xoang Gadoman - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh (GRP) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26472-17

Hoàn Thập toàn đại bổ

Thành phần: Mỗi gói 6 g hoàn cứng chứa: Thục địa 0,9 g; Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương: Đảng sâm 0,9 g; Bạch truật 0,6 g; Phục linh 0,48 g; Cam thảo 0,48 g; Đương quy 0,6 g; Xuyên khung 0,48 g; Bạch thược 0,6 g; Hoàng kỳ 0,9 g; Quế nhục 0,6 g) 4,12 g
Hoàn Thập toàn đại bổ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26313-17

Thập Toàn Đại Bổ -HT

Thành phần: Cao đặc 100mg (tương đương với Đảng sâm 170mg; Bạch truật 110mg; Cam thảo 90mg; Bạch thược 110mg; Thục địa 170mg; Hoàng kỳ 170mg); Phục linh 90mg; Quế nhục 110mg; Đương quy 110mg; Xuyên khung 90mg
Thập Toàn Đại Bổ -HT - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26070-17

Sáng mắt

Thành phần: Mỗi gói 5g chứa: Thục địa 0,8g; Sơn thù du 0,4g; Mẫu đơn bì 0,3g; Hoài sơn 0,4g; Phục linh 0,3g; Trạch tả 0,3g; Câu kỷ tử 0,3g; Cúc hoa 0,3 g; Đương quy 0,3g; Bạch thược 0,3g; Bạch tật lê 0,3g; Thạch quyết minh 0,4g
Sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26069-17

Độc hoạt tang ký sinh

Thành phần: Mỗi 5 g chứa: Độc hoạt 0,6g; Tang ký sinh 0,4g; Tần giao 0,4g; Phục linh 0,4g; Đương qui 0,4g; Bạch thược 0,4g; Sinh địa 0,4g; Ngưu tất 0,4g; Đỗ trọng 0,4g; Đảng sâm 0,4g; Phòng phong 0,4g; Tế tân 0,4g; Quế chi 0,4g; Xuyên khung 0,4g; Cam thảo 0,4g
Độc hoạt tang ký sinh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26060-17

Khang vị

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với 1,55g dược liệu bao gồm: Nhân sâm 200mg; Phục linh 200mg; Bạch truật 200mg; Hoài sơn 200mg; Bạch biển đậu 150mg; Liên nhục 100mg; Ý dĩ 100mg; Sa nhân 100mg; Cát cánh 100mg; Cam thảo 200mg) 206mg
Khang vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Meotis Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25886-16

Sáng mắt

Thành phần: Mỗi 125ml chứa dịch chiết từ các dược liệu tương ứng với: Thục địa 23g; Sơn thù 11,5g; Mẫu đơn bì 8,6g; Hoài sơn 11,5g; Phục linh 8,6g; Trạch tả 8,6g; Câu kỷ tử 8,6g; Cúc hoa 8,6g; Đương quy 8,6g; Bạch thược 8,6g; Bạch tật lê 8,6g; Thạch quyết minh 11,5g
Sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25589-16

Depural

Thành phần: Chai 125ml chứa 50g cao lỏng dược liệu bao gồm: Lá Actiso 13,750g; Thổ phục linh 13,750g; Râu mèo 6,875g; Hạt Thảo quyết minh 13,750g; Bồ công anh 6,875g; Rau đắng đất 13,750g; Lạc tiên 6,875g
Depural - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25464-16

Bảo bảo nhiệt độc thanh

Thành phần: Cao khô dược liệu (12:1) 0,25g (tương đương với: Bồ công anh 0,5g; Kim ngân hoa 0,5g; Sài đất 0,5g; Thổ phục linh 0,5g; Ké đầu ngựa 0,4g; Hạ khô thảo 0,5g; Huyền sâm 0,1g)
Bảo bảo nhiệt độc thanh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25459-16
Trước 5 6 7 8 9 Tiếp

Bệnh viêm đại tràng có thể chữa dứt điểm được không?

Tôi đi khám bệnh, nội soi và được chẩn đoán là bị viêm đại tràng lên, xung huyết rải rác trong đại tràng. Tôi đang điều trị được 1 tháng, không còn bị tiêu chảy nữa nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn ko? Thời gian bao lâu? Chế ...

Viên nang Phục linh-Lishou

tôi 45 tuổi, cao 1m60, 60kg. Tôi muốn giảm cân, và đang định dùng thuốc lishou-viên nang phục linh. Xin hỏi là thuốc có tác hại gì không, có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể ko và tôi nên dùng trong bao lâu thì sẽ có kết quả tốt . Cảm ơn rất nhiều, tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn