Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Netilmicin

Tổng số: 60 thuốc

Netilmicin 300mg/3ml

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300 mg/3ml
Netilmicin 300mg/3ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25727-16

Netilmicin 100mg/2ml

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100 mg/2ml
Netilmicin 100mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25726-16

Nelcin 200

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 200mg/2ml
Nelcin 200 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23089-15

Nelcin 150

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150mg/2ml
Nelcin 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23088-15

Netlisan

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate) 100mg/ml
Netlisan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Sanjivani Paranteral., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19131-15

Negabact

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/2ml
Negabact - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm bắp, truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18921-15

Kemeto Inj. 100mg

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/2ml
Kemeto Inj. 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Reyon Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18675-15

Yoonetil

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate) 100mg/2ml
Yoonetil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm bắp, truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18347-14

Zinfoxim

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate) 100mg/2ml
Zinfoxim - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17730-14

Biosmicin 150mg inj.

Thành phần: Netilmicin sulfate
Biosmicin 150mg inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: dung dịch tiêm
Sản xuất: Asia Pharma. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH TM-DP Nhân Hoà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14645-12

Thuốc tiêm Suticin

Thành phần: Netilmicin Sulfat
Thuốc tiêm Suticin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14325-11

Thuốc tiêm Suticin

Thành phần: Netilmicin Sulfat
Thuốc tiêm Suticin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14325-11

Biosmicin 100mg inj.

Thành phần: Netilmicin sulfate
Biosmicin 100mg inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: dung dịch tiêm
Sản xuất: Asia Pharma. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH TM-DP Nhân Hoà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13672-11

Aluxone Inj 100mg

Thành phần: Netilmicin sulfate
Aluxone Inj 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11308-10

Sirona Inj.

Thành phần: Netilmicin Sulfat
Sirona Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10569-10

Huftil Inj.

Thành phần: Netilmicin Sulfat
Huftil Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10568-10

Nelticine Inj

Thành phần: Netilmicin sulfate
Nelticine Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10436-10

Trimetin Inj.

Thành phần: Netilmicin
Trimetin Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9348-09

Medica Netilmicin injection 50mg

Thành phần: Netilmicin sulfate
Medica Netilmicin injection 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm 50mg Netilmicin/2ml
Sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5508-08

Medica Netilmicin injection 100mg

Thành phần: Netilmicin sulfate
Medica Netilmicin injection 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm 100mg Netilmicin/2ml
Sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5507-08
Trước 1 2 3 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn