Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Esomeprazol

Tổng số: 247 thuốc

Esomera 40mg Tablet

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
Esomera 40mg Tablet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Pharvis Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22000-19

Gaspemin 40

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi) 40mg
Gaspemin 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: ACME Formulation (P) Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21997-19

Esotrax 20

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihydrat) 20mg
Esotrax 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd- Unit II - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21895-19

Esomeprazol Azevedos

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
Esomeprazol Azevedos - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha tiêm
Sản xuất: Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Il-Yang Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21879-19

Glesoz 20

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihydrat) 20mg
Glesoz 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21865-19

Esmepra

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng pellets bao tan trong ruột chứa esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
Esmepra - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm thiết bị y tế Âu Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21786-19

Odentid

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
Odentid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21750-19

Nalomel 40mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
Nalomel 40mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột
Sản xuất: Ethypharm - PHÁP
Đăng ký: Công ty CPDP Ngân Lộc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21749-19

Ezdixum

Thành phần: Esomeprazol (tương đương 184 mg vi hạt chứa 22,5% Esomeprazol magnesium dihydrat) 40 mg
Ezdixum
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22917-15

Asgizole

Thành phần: Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole natri) 40mg
Asgizole
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha tiêm đường tĩnh mạch
Sản xuất: Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18248-14

Esoxium caps. 40

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng vi hạt chứa Esomeprazol 22%) 40mg
Esoxium caps. 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26409-17

Ameprazol 40

Thành phần: Esomeprazol 20mg (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa 8,5% (kl/kl) Esomeprazole magnesi)
Ameprazol 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16254-12

Esomaxcare 20 Tablet

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg
Esomaxcare 20 Tablet
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Square Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20145-16

Vespratab 40

Thành phần: Esomeprazole magnesium dihydrate
Vespratab 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên bao tan trong ruột
Sản xuất: ACME Formulation (P) Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15678-12

A.T Esomeprazol 40 inj

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
A.T Esomeprazol 40 inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24727-16

Esovex-40

Thành phần: Esomeprazol sodium (tương đương 40 mg esomeprazole) 42,55mg
Esovex-40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19597-16

Stadnex 20

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20 mg
Stadnex 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23980-15

Esotrax 40

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihyđrat) 40mg
Esotrax 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén kháng acid dạ dày
Sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19701-16

Esomeprazol Stada 40 mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 40 mg
Esomeprazol Stada 40 mg
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23967-15

Maxezole 40

Thành phần: Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrate) 40mg
Maxezole 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Bharat Parenterals., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19354-15
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn