Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Esomeprazol

Tổng số: 247 thuốc

Edten tablet

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg
Edten tablet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Inist Bio Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm T&T - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22080-19

Ameprazol 20

Thành phần: Esomeprazol 20mg
Ameprazol 20
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16253-12

Odentid

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg
Odentid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21750-19

Nalomel 40mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
Nalomel 40mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột
Sản xuất: Ethypharm - PHÁP
Đăng ký: Công ty CPDP Ngân Lộc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21749-19

Nalomel 20mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg
Nalomel 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột
Sản xuất: Ethypharm - PHÁP
Đăng ký: Công ty CPDP Ngân Lộc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21748-19

Solezol

Thành phần: Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole natri) 40mg
Solezol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm/ truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Đăng ký: Công ty cổ phần TADA Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21738-19

Esozot

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg
Esozot - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Globe Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và Dược phẩm Việt Nga - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21726-19

Emanera 40mg gastro-resistant capsules

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazole magnesium) 40mg
Emanera 40mg gastro-resistant capsules - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang kháng acid dạ dày
Sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21711-19

Atsyp

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat, dạng vi hạt bao tan trong ruột) 40mg
Atsyp - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế ( Mebiphar) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Anh Thy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32584-19

Regulacid

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40mg
Regulacid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32537-19

Zuzafox 40

Thành phần: Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesium trihydrate) 40mg
Zuzafox 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32470-19

Esomeprazol 40-MV

Thành phần: Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Esomeprazol 40-MV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32468-19

Paesonazol 40

Thành phần: Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Paesonazol 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32308-19

Zaclid

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng pellet bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 8,5% 20mg
Zaclid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32077-19

Hurazol

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng pellet bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 8,5% 40mg
Hurazol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32066-19

Esomeptap 20mg

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium trihydrat 22,1mg) 20mg
Esomeptap 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31838-19

Mepilori 20

Thành phần: Esomeprazole (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa Esomeprazole magnesium dihydrate (8,5% Esomeprazole)) 20mg
Mepilori 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31811-19

Emerazol

Thành phần: Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesi trihydrat tương ứng Esomeprazol magnesi 8,5% w/w) 20mg
Emerazol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng (chứa pellet tan trong ruột)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31552-19

Arazol-Tab 40

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40mg
Arazol-Tab 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31480-19

Arazol - Tab 20

Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg
Arazol - Tab 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31479-19
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn