Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Domperidon

Tổng số: 247 thuốc

Operidone

Thành phần: Domperidon 30mg/30ml
Operidone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22970-15

Domperidon

Thành phần: Mỗi 20 ml chứa: Domperidon 20mg
Domperidon - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22830-15

Ausmezol-D

Thành phần: Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg; Domperidon 15mg
Ausmezol-D - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21208-14

Motidone

Thành phần: Domperidone 10 mg
Motidone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Duopharma (M) Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Đăng ký: Duopharma (M) Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18293-14

Domperidon Stada 10 mg

Thành phần: Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg
Domperidon Stada 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20542-14

Bipando

Thành phần: Pantoprazol 40mg; Domperidon maleat 10mg
Bipando - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20512-14

Donalium 10 mg

Thành phần: Domperidon maleat 10mg
Donalium 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20409-14

Prazodom

Thành phần: Lansoprazol 30 mg; domperidon10 mg
Prazodom - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20407-14

Vomicur

Thành phần: Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg
Vomicur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20845-14

Domperidon

Thành phần: Domperidon maleat 10 mg
Domperidon - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21127-14

Biomedon

Thành phần: Omeprazol 40mg; Domperidon maleat 10mg
Biomedon - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21002-14

Apuldon Suspension

Thành phần: Domperidon 5mg/5ml
Apuldon Suspension - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống.
Sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17829-14

Apuldon Paediatric Drops

Thành phần: Domperidon 5mg/1ml
Apuldon Paediatric Drops - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17828-14

Omidop

Thành phần: Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg; Domperidone (dưới dạng hạt phóng thích tức thì) 10mg
Omidop - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17821-14

Limzer

Thành phần: Omeprazol (dạng vi nang tan trong ruột) 20mg; Domperidone (dạng vi nang giải phóng chậm) 30mg
Limzer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17519-13

G-Pandom

Thành phần: Pantoprazole (dưới dạng Pantoprazole natri) 40mg; Domperidone 10mg
G-Pandom - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
Sản xuất: Medibios Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Shine Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16537-13

Flamilium

Thành phần: Domperidone BP 10mg
Flamilium - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rotaline Molekule Pvt.Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16363-13

Pantric Plus

Thành phần: Pantoprazole natri sesquihydrate, Domperidone
Pantric Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-708-12

Domreme

Thành phần: Domperidone
Domreme - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nhất Anh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5162-10

Anodone-30

Thành phần: Domperidone 30mg, Polyethylene Glycol 1500BP 1054.3mg, Polyethylene Glycol 6000BP 60mg
Anodone-30 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên đạn đặt hậu môn
Sản xuất: Bliss GVS Pharma Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Bình Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9495-10
Trước 3 4 5 6 7 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn