Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Cyanocobalamin

Tổng số: 300 thuốc

Vinrovit 5000

Thành phần: Thiamin hydroclorid 50mg; Pyridoxin hydroclorid 250mg; Cyanocobalamin 5mg
Vinrovit 5000 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24344-16

Dolo-Neurobion

Thành phần: Diclofenac natri 50 mg; Pyridoxol HCl 50 mg; Thiamin nitrat 50 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1mg
Dolo-Neurobion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20189-16

Trivit-B

Thành phần: Mỗi 3ml chứa: Thiamin HCl 100mg; Pyridoxin HCl 50mg; Cyanocobalamin 1000mcg
Trivit-B - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dụng dịch tiêm
Sản xuất: T.P. Drug Laboratory Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19998-16

Outvit H5000

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin HCl) 50mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 250mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 5000mcg
Outvit H5000 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19593-16

Gelabee

Thành phần: Thiamin nitrat 100mg; Pyridoxin hydroclorid 200mg; Cyanocobalamin 200mcg
Gelabee - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24023-15

Beetona

Thành phần: Thiamin nitrat 100 mg; Pyridoxin hydroclorid 200mg; Cyanocobalamin 200mcg
Beetona - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24020-15

Vitamin B12

Thành phần: Cyanocobalamin 1000mcg/ml
Vitamin B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23769-15

Agi- neurin

Thành phần: Mỗi viên chứa: Thiamin mononitrat 125mg; Pyridoxin hydroclorid 125mg; Cyanocobalamin 125mcg
Agi- neurin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23485-15

Scanneuron

Thành phần: Thiamin nitrat (vitamin B1) 100 mg; Pyridoxin HCl (vitamin B6) 200 mg; Cyanocobalamin (vitamin B12) 200 mcg
Scanneuron - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22677-15

Meyeramin

Thành phần: Thiamin mononitrat 100 mg; Pyridoxin hydroclorid 200 mg; Cyanocobalamin 200 mcg
Meyeramin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23271-15

Vaco B-Neurine

Thành phần: Thiamin mononitrat 125mg; Pyridoxin hydroclorid 125mg; Cyanocobalamin 125mcg
Vaco B-Neurine - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22566-15

Kanervit

Thành phần: Cyanocobalamin 250mcg; Pyridoxin hydroclorid 250mg; Fursultiamin 50mg
Kanervit - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22911-15

pms-B1 B6 B12

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 125 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 125 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 125 mcg
pms-B1 B6 B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22898-15

Berocca Performance Tropical

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin hydrochlorid) 15mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 15mg; Vitamin B6 (Pyridoxin) 10mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,01mg; Vitamin B3 (Nicotinamid) 50mg; Vitamin B5 (Pantothenic acid) 23m
Berocca Performance Tropical - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên sủi bọt
Sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19018-15

Berocca Performance Original

Thành phần: Acid ascorbic 500mg; Biotin 0,15mg; Calci (dưới dạng Calci carbonat 244mg) 97,7mg; Calci (dưới dạng Calci pantothenat 25mg) 2,31mg; Cyanocobalamin (dưới dạng Vitamin B12 0,1% 10mg) 0,01mg; Magnesi (dư
Berocca Performance Original - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên sủi bọt
Sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19017-15

Pedia Heam

Thành phần: Vitamin B9 (Acid folic) 0,095mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,01mg; Biotin 0,05mg; Ferrous fumarate 60,8mg; Acid ascorbic 60,0mg
Pedia Heam - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Vitex Pharmaceutical Pty Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Hoa Nhài - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18875-15

Scanneuron-Forte

Thành phần: Thiamin nitrat 250 mg; Pyridoxin HCl 250 mg, Cyanocobalamin 1000 mcg
Scanneuron-Forte - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22013-14

Neutrivit 5000

Thành phần: Thiamin HCl 50mg; Pyridoxin HCl 250mg; Cyanocobalamin 5000mcg
Neutrivit 5000 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20671-14

Fesulte

Thành phần: Sắt (dưới dạng sắt sulfat khan) 6mg; Thiamin nitrat 10mg; Pyridoxin hydroclorid 10mg; Cyanocobalamin 50mcg
Fesulte - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21151-14

Dofervit

Thành phần: Sắt (II) fumarat 162mg; Acid folic 0,75mg; Cyanocobalamin 7,5mcg
Dofervit - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21018-14
Trước 3 4 5 6 7 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn