Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Cyanocobalamin

Tổng số: 300 thuốc

Vitamin B1-B6-B12

Thành phần: Thiamin nitrat (vitamin B1) 125mg; Pyridoxin HCl (Vitamin B6) 125mg; Cyanocobalamin (Vitamin B12) 125mcg
Vitamin B1-B6-B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29334-18

Vitamin B12 2,5 mg/1ml

Thành phần: Mỗi ống 1 ml dung dịch chứa: Cyanocobalamin 2,5 mg
Vitamin B12 2,5 mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29801-18

Neurotrivit

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg
Neurotrivit - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29286-18

Vitamin B12 1000 mcg/1ml

Thành phần: Mỗi ống 1ml dung dịch chứa: Cyanocobalamin 1000 mcg
Vitamin B12 1000 mcg/1ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28096-17

Vitamin B1 + B6 + B12

Thành phần: Thiamin nitrat 250mg; Pyridoxin HCl 250mg; Cyanocobalamin 1mg
Vitamin B1 + B6 + B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa
Đăng ký: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28250-17

Vitamin 3B

Thành phần: Thiamin mononitrat 25 mg; Pyridoxin HCl 125 mg; Cyanocobalamin 0,125mg
Vitamin 3B - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28401-17

Vitamin 3B

Thành phần: Thiamin monohydrat 125mg; Pyridoxinhydrochlorid 125mg; Cyanocobalamin 25mcg
Vitamin 3B - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28000-17

Odiron

Thành phần: Sắt (dưới dạng Sắt II sulfate khan) 60mg; Folic acid 600mcg; Pyridoxine HCl (vitamin B6) (dưới dạng Pyridoxine HCl DC B6-97) 20mg; Cyanocobalamin (vitamin B12) (dưới dạng Vitamin B12 0,1% nghiền với Manitol) 25mcg
Odiron - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28625-17

Neurogen-E

Thành phần: Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl acid succinate) 100 I.U; Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) 300mg; Vitamin B6 (Pyridoxinc hydrochloride) 300mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1mg
Neurogen-E - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27628-17

Meyermin

Thành phần: Thiamin mononitrat 125mg; Pyridoxin HCl 125mg; Cyanocobalamin 0,25mg
Meyermin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28424-17

Mediramine soft

Thành phần: Thiamin nitrat 125mg; Pyridoxin hydroclorid 125mg; Cyanocobalamin 125mcg.
Mediramine soft - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28187-17

Medi-Neuro forte

Thành phần: Thiamin nitrat 100mg; Pyridoxin hydroclorid 200mg; Cyanocobalamin 200mcg
Medi-Neuro forte - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28186-17

Dubemin injection

Thành phần: Thiamin hydroclorid 100mg; Pyridoxin hydroclorid 100mg; Cyanocobalamin 1mg
Dubemin injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Incepta Pharmaceutical., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vietsun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20721-17

Douzeumin 1000

Thành phần: Mỗi 1ml chứa: Cyanocobalamin 1000mcg
Douzeumin 1000 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha tỉnh Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27110-17

3B-Medi tab

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg
3B-Medi tab - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26870-17

3BTP

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg
3BTP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26140-17

Vitamin B12

Thành phần: Mỗi ống 1ml chứa: Cyanocobalamin 500mcg
Vitamin B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25835-16

Thevirol

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 125mg; Vitamin B6 (Pyridoxin lydroclorid) 125mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 25mg
Thevirol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25357-16

Sudopatin

Thành phần: Mỗi ống 5ml chứa: Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 50 mcg; Sắt (dưới dạng sắt sulfat) 15mg; Calci glycerophosphat 12,5mg; Magnesi gluconat 4mg; Lysin HCl 12,5mg; Vitamin A (Retinol palmitat) 2500 IU; Vitamin D3 (Cholecalciferol) 200 IU; Vitamin B1 (Thiamin ni
Sudopatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24841-16

Orlacmin

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 115 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 115 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 50 mcg
Orlacmin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24457-16
Trước 2 3 4 5 6 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn