Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Cefuroxime

Tổng số: 56 thuốc

Zifam-Cefuroxime Axetil 500

Thành phần: Cefuroxime acetyl
Zifam-Cefuroxime Axetil 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim
Sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0736-06

Zifam-Cefuroxime Axetil 250

Thành phần: Cefuroxime acetyl
Zifam-Cefuroxime Axetil 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim
Sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0735-06

EU-Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime acetyl
EU-Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2107-06

Cefuroxime Axetil

Thành phần: Cefuroxime acetyl
Cefuroxime Axetil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-50mg Cefuroxim
Sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2138-06

Schnell Cefuroxime Sodium

Thành phần: Cefuroxime
Schnell Cefuroxime Sodium - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-750mg
Sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0136-06

Iljin Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime
Iljin Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Iljin Copper Foil Co., Ltd. Pharm Division - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7378-03

Cefuroxime axetil

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime axetil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5593-01

Cefuroxime axetil

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime axetil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5592-01

Cefuroxime Axetil

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime Axetil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-250mg
Sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0255-06

Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim -250mg
Sản xuất: Ved Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: KDL Biotech., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0439-06

Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7729-03

Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxime
Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5600-01

Tenamyd-Cefuroxime 1500

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim sodium) 1,5g
Tenamyd-Cefuroxime 1500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19453-13

SP Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750 mg
SP Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19177-13

SP Cefuroxime

Thành phần: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750 mg
SP Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19177-13

Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg

Thành phần: Cefuroxim Axetil
Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Medico Remedies Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Medico Remedies Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9747-10

Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg

Thành phần: Cefuroxim Axetil
Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Medico Remedies Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Medico Remedies Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9746-10

Cefuroxime 500mg

Thành phần: Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Santa Pharma Generic Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm mười tháng ba - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5265-10

Cefuroxime 250mg

Thành phần: Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Santa Pharma Generic Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm mười tháng ba - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5264-10

Cefuroxime 1,5g

Thành phần: Cefuroxim natri tương đương Cefuroxim 1,5g/ lọ
Cefuroxime 1,5g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Hộp 1 lọ bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-14336-11
Trước 1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn