Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:ại hoàng

Tổng số: 216 thuốc

Tẩy độc gan

Thành phần: Long đởm thảo, Hoàng cầm, Trạch tả, Sài hồ, Cam thảo, Sinh địa, Mộc thông, Xa tiền tử, Ðương quy, Xuyên Ðại hoàng
Tẩy độc gan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Đức Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0640-02

Ðức Thành giải độc hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Hoàng liên, Chỉ xác, Biển súc, Hoàng bá, Kim ngân hoa, Cam thảo, Tao giác, Lô hội
Ðức Thành giải độc hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Đức Thành - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0456-00

Xổ độc gan giải phong hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Hoàng liên, Chi tử, Nhân trần, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Muồng trâu, Liên kiều, Hoàng cầm, Hoàng bá,
Xổ độc gan giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở bào chế Đông Dược Đức Thọ Sanh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0327-00

Bá ứng sưu độc hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Hoàng liên, Chi tử, Hắc sửu, Liên kiều, Kim ngân, Phòng phong, Xuyên sơn giáp
Bá ứng sưu độc hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Di Sanh Đường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2444-04

Tabonic

Thành phần: Ðại hoàng, Hậu phác, Chỉ thực, Mang tiêu
Tabonic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3665-00

Thanh can xổ độc

Thành phần: Ðại hoàng, hắc sửu, phác tiên, xuyên sơn giáp, thổ Phục linh, muồng trâu,
Thanh can xổ độc - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Rạng Ðông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0527-01

Trừ phong giải độc hoàn

Thành phần: Đại hoàng, đương quy, hoàng liên, chi tử, nhân trần, long đởm thảo, kim ngân hoa, hoa hoè, liên kiều, cam thảo, hoạt thạch
Trừ phong giải độc hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phước Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0315-06

Thông huyết trật đả hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Đương quy, Đào nhân, Hồng hoa, Nhũ hương, Một dược, Hoạt thạch
Thông huyết trật đả hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Bình Ðông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0800-06

Thông huyết trật đả hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Đương quy, đào nhân, hồng hoa, nhũ hương, mộc dược, tô mộc
Thông huyết trật đả hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Bình Ðông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0487-01

Viên hoàn cứng Xổ độc gan giải phong hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, Chi tử, Kim ngân hoa, Muồng trâu, Hoàng bá, Hoàng liên, Nhân trần,
Viên hoàn cứng Xổ độc gan giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở bào chế Đông Dược Đức Thọ Sanh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1711-04

Giải phong Thanh can hoàn

Thành phần: Ðại hoàng, bèo cái, bìm bìm biếc, Cam thảo, lá muồng, ké đầu ngựa, bồ công anh, thổ Phục linh, kim ngân hoa, xuyên sơn giáp
Giải phong Thanh can hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Phước Dân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0428-00

Solvella

Thành phần: Cao khô hỗn hợp (Mộc hương, Ðại hoàng, kim tiền thảo, Nhân trần, hoàng cầm, uất kim, binh lang, chỉ thực, hậu phác)
Solvella - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0169-06

Thanh huyết giải phong hoàn

Thành phần: Bồ công anh, Thổ Phục linh, Xa tiền tử, Kim ngân hoa, Mộc thông, Ðại hoàng, Liên kiều,
Thanh huyết giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Vạn An Dược Hãng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1497-04

Bá phong hoá độc hoàn

Thành phần: Bồ công anh, Bạch chỉ, liên kiều, hoàng liên, kim ngân hoa, Ðại hoàng, thuyền thoái
Bá phong hoá độc hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Lâm Vĩnh Sanh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3331-05

OP.Liz

Thành phần: bìm bịp biếc, phan tả diệp, Ðại hoàng, chỉ xác, Cao mật
OP.Liz - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2938-05

Ðại tràng hoàn

Thành phần: Bạch truật, Chỉ thực, cát căn, Ðại hoàng, Ðảng sâm, hoàng cầm, hoàng liên, mộc hương, Phục linh, sơn tra, thần khúc, trạch tả, Cam thảo
Ðại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0123-06

Mỹ lan hương

Thành phần: Bạch thược, Hương phụ, ích mẫu, Thương truật, Xuyên khung, Đương quy, Ðại hoàng, Huyền hồ, Sa sâm, Cam thảo
Mỹ lan hương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Hồng Huệ - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2200-04

Giải độc Mát gan

Thành phần: Actiso, Nhân trần, Thương nhĩ tử, Hoàng bá, Liên kiều, Ðại hoàng, Hoa hoè, Cát cánh, Cam thảo, Kim ngân hoa
Giải độc Mát gan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phước An - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1492-04

Long chi bổ gan lộ

Thành phần: Actiso, Nhân trần, chi tử, tang diệp, Cam thảo, long đởm, Ðại hoàng,
Long chi bổ gan lộ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0730-03

Giải độc Mát gan Thuỷ

Thành phần: Actiso, Long đởm thảo, Trạch tả, Bồ công anh, Ðương quy, Ðại hoàng, Thảo quyết minh
Giải độc Mát gan Thuỷ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Ðức Ðạt - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0378-02
Trước 3 4 5 6 7 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn