Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: ại hoàng

Tổng số: 216 thuốc

Bài thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, Nhân trần, Hoàng cầm, Nghệ, Binh lang, Chỉ thực, Hậu phác, Bạch mao căn, Mộc hương, Ðại hoàng
Bài thạch
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-0403-02

Bài thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, Ngải cứu, Hậu phác, Hoàng cầm, Uất kim, Mộc hương, Binh lang, Ðại hoàng, Chỉ thực
Bài thạch
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3655-00

Bài thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, Hoàng cầm, Binh lang, Hậu phác, Ðại hoàng, Ngải cứu, Nghệ, Chỉ thực, Mộc hương
Bài thạch
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4481-01

Long đởm giải độc gan

Thành phần: Long đởm, Hoàng cầm, Trạch tả, Sài hồ, Cam thảo bắc, Sinh địa, Mộc thông, Chi tử, Ðại hoàng, lá Artichaut, Nhân trần
Long đởm giải độc gan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Bình Ðông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2194-04

Lợi đởm Tiêu Thạch hoàn

Thành phần: Kim tiền thảo, Nhân trần, Mộc hoắc hương, Nghệ, Chỉ xác, Hoàng cầm bắc, Ðại hoàng bắc, Cam thảo bắc
Lợi đởm Tiêu Thạch hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3705-00

Kim tiền thảo bài Thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, Nhân trần, hoàng cầm, nghệ, binh lang, chỉ thực, hậu phác, cỏ tranh, mộng hương, Ðại hoàng
Kim tiền thảo bài Thạch - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2873-05

Bài thạch hoàn

Thành phần: Kim tiền thảo, Nhân trần, Hoàng cầm, Nghệ, Binh lang, Chỉ thực, Hậu phác, Bạch mau căn, Mộc hương, Đại Hoàng
Bài thạch hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V620-H12-10.

Lợi đảm bài Thạch

Thành phần: Kim tiền thảo, Nhân trần, Hoàng cầm, Mộc hương, Uất kim, Ðại hoàng, Binh lang, chỉ thực, Hậu phác
Lợi đảm bài Thạch - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0595-00

Thạch lâm Thông

Thành phần: Kim tiền thảo, mộc thông, biển súc, chi tử, Ðại hoàng, Đương quy, Cam thảo
Thạch lâm Thông - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Lâm Vĩnh Sanh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3662-05

Tiêu phong giải độc gan

Thành phần: Kim ngân hoa, quy vĩ, Ðại hoàng, phác tiêu, thiên hoa phấn, mẫu lệ, tạo giác thích, liên kiều, xích thược, hoàng liên
Tiêu phong giải độc gan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Cao Nghĩa Đường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0610-02

Ngân kiều giải độc Xuân Quang

Thành phần: Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Xuyên Ðại hoàng
Ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0524-01

Tiêu độc

Thành phần: Ké đầu ngựa, Bồ công anh, Kim ngân hoa, Liên kiều, Ðại hoàng
Tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Tây Ninh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3784-00

Đương quy dưỡng huyết cao Xuân Quang

Thành phần: ích mẫu, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược, Huyền hồ sách, Hương phụ, Đương quy, Bạch truật, Xuyên Ðại hoàng, Phục linh
Đương quy dưỡng huyết cao Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2898-05

Bạch đái hoàn Xuân Quang

Thành phần: ích mẫu, Hương phụ, Kim ngân hoa, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên Ðại hoàng, Xuyên khung, Mẫu đơn bì, Ðan sâm
Bạch đái hoàn Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0334-00

Phước Xuân nữ Thần máu huyết

Thành phần: ích mẫu, Hương phụ, Ðương quy, Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa, Ðẳng sâm, Phục linh, Ðại hoàng, Ngải cứu, Lô hội
Phước Xuân nữ Thần máu huyết - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phước Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2654-04

Xuân nữ bổ huyết cao

Thành phần: ích mẫu, Hương phụ, Ðương quy, Xuyên Ðại hoàng, Ngải cứu, Phòng Đẳng sâm, Phục linh, Thục địa, Bạch thược, Lô hội
Xuân nữ bổ huyết cao - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Vĩnh Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1243-03

Song phụng điều kinh

Thành phần: ích mẫu, Đương quy, Xuyên khung, Đẳng sâm, Bạch thược, Phục linh, Thục địa, Ngải cứu, Ðại hoàng, Hương nhu
Song phụng điều kinh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Bình Ðông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2443-04

Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang

Thành phần: ích mẫu, Bạch thược, Ðại hoàng, Thục địa, Hương phụ, Ðương quy, Bạch truật, Xuyên khung, Huyền hồ sách, Phục linh
Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0957-03

Bạch đái hoàn Xuân Quang

Thành phần: Hương phụ, ích mẫu, kim ngân hoa, Bạch truật, Bạch thược, Ðại hoàng, Xuyên khung, Mẫu đơn bì, đan sâm
Bạch đái hoàn Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4648-05

Thuốc lác Quân Y sanh

Thành phần: Hùng hoàng, Ðại hoàng, Long não, Menthol
Thuốc lác Quân Y sanh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc mỡ
Sản xuất: Cơ sở Quân Y Sanh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0531-03
Trước 2 3 4 5 6 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn