Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: ại hoàng

Tổng số: 216 thuốc

Thanh nhiệt Tiêu độc F

Thành phần: Sài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ Phục linh, Phòng phong, Ðại hoàng, Kim ngân hoa,
Thanh nhiệt Tiêu độc F
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thảo Mộc - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1306-02

Tiêu độc hoàn

Thành phần: Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Kim ngân hoa, Thổ Phục linh, Ðại hoàng, Bạch chỉ, Kinh giới, Lô hội, Phòng phong, Liên kiều, Xích thược, Than hoạt
Tiêu độc hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0737-03

Cốm Dạ Tá

Thành phần: Xuyên bối mẫu, Ðại hoàng, Diên hồ sách, Bạch cập, Ô tặc cốt, Cam thảo
Cốm Dạ Tá - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Foripharm - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2558-04

Minh Châu tế chúng Thuỷ

Thành phần: Tinh dầu hồi, Can khương, Nhục đậu khấu, ớt, Ðinh hương, Ðại hoàng, Men thol, Long não
Minh Châu tế chúng Thuỷ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Minh Châu - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1860-04

Giải phong hoàn

Thành phần: Thương nhĩ tử, Nhân trần, Ðại hoàng, Long đởm thảo, Tả diệp
Giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0522-01

Thanh huyết sát trùng phong

Thành phần: Thương nhĩ tử, đại phong tử, phác tiêu, Ðại hoàng, thổ Phục linh, sài hồ, tán phòng hoa nhĩ thảo
Thanh huyết sát trùng phong - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Trường An Ðường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0578-01

Thanh can Tiêu độc Trung Thiên

Thành phần: Thục địa, Cúc hoa, Cam thảo, Chi tử, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Kinh giới, ý dĩ, Ðại hoàng, Bạch thược
Thanh can Tiêu độc Trung Thiên - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Nhà thuốc Trung Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0483-00

Cam tích tán

Thành phần: Sử quân tử, Ðại hoàng, binh lang, kê nội kim, thiên hoa phấn
Cam tích tán - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc bột
Sản xuất: Cơ sở Sùng Nguyên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-4313-05

Cam tích tán

Thành phần: Sử quân tử, Ðại hoàng, binh lang, kê nội kim, thiên hoa phấn
Cam tích tán - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc bột
Sản xuất: Cơ sở Sùng Nguyên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0472-00

Tiêu phong Thanh gan tố

Thành phần: Sài hồ, bạc hà, lô hội, Cam thảo, xuyên bối mẫu, thương nhĩ tử, Bạch chỉ, Ðại hoàng, linh chi
Tiêu phong Thanh gan tố - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở Thế Cường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-3961-05

Xuân nữ qui lộc cao

Thành phần: Qui bản, Lộc giác, Thục địa, Bạch thược, Xuyên khung, Ðương quy, Xuyên Ðại hoàng, Lô hội, Hương phụ, ích mẫu
Xuân nữ qui lộc cao - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Đức Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0641-02

Dầu Phong thấp trật đả

Thành phần: Quế, Long não, Ðại hoàng, Huyết kiệt
Dầu Phong thấp trật đả - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước dùng ngoài
Sản xuất: Nhà thuốc Trung Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0386-00

Thanh huyết Tiêu phong hoàn

Thành phần: Phòng phong, Kinh giới, Thuyền thuế, Cao thương nhĩ tử, Bạch chỉ, Ðại hoàng
Thanh huyết Tiêu phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH bào chế Đông Dược Thiên Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0614-00

Vạn phước Tiêu phong hoàn

Thành phần: Phòng phong, Ké đầu ngựa, Kinh giới, Bạch chỉ, Chi tử, Xương bồ, Kim ngân hoa, Ðại hoàng
Vạn phước Tiêu phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở Vạn Phước Hoà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0385-00

Giải độc gan Xuân Quang

Thành phần: Nhân trần, Trạch tả, Ðại hoàng, Sinh địa, Ðương quy, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm
Giải độc gan Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0954-03

Mộc Long

Thành phần: Nhân trần, Sài đất, Kinh giới, Dành dành, Ké đầu ngựa, Phòng phong, Ðại hoàng, Bạch thược, Sài hồ,
Mộc Long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1836-04

Hoàng liên Thanh can

Thành phần: Hoàng liên, Ðại hoàng, chi tử, liên kiều, thương nhĩ tử, Cam thảo
Hoàng liên Thanh can - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Di Sanh Ðường - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0622-02

Thanh huyết cao

Thành phần: Ðương quy, Xuyên khung, Bạch thược, Sinh địa, Ðại hoàng, Kim ngân hoa, Phòng phong, kinh giới,
Thanh huyết cao - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Dược Thái Sơn - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-4688-05

Thổ long

Thành phần: Ðương quy, Hoài sơn, sơn tra, kê nội kim, Ðại hoàng, lộc giác sương, Hoàng kỳ, địa long can, sử quân tử
Thổ long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cốm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0501-00

Thổ long

Thành phần: Đương quy, Hoài sơn, sơn tra, kê nội kim, Ðại hoàng, lộc giác sừng, Hoàng kỳ, địa long, sử quân tử
Thổ long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3923-05
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn