INDOCO REMEDIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Cleron 250

Cleron 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12508-11

Lasoprol 30

Lasoprol 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12509-11

Tess 200

Tess 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13190-11

Viprolox 500

Viprolox 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12510-11

Tuspel Cough Surup

Tuspel Cough Surup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3533-07

ABZ

ABZ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 1 viên
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6603-02

Calcium+D 120ml

Calcium+D 120ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 120ml
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5492-01

Calcium-D

Calcium-D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ 120ml
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2371-06

Carmicide Drop

Carmicide Drop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn hợp uống theo giọt-60mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2206-06

Ibuflamar 400

Ibuflamar 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6247-02

Mociflox

Mociflox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6890-02

Neoflu

Neoflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7564-03

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn