FAMAR LYON

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Praxilene 200 mg

Praxilene 200 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21904-19

Rodogyl

Rodogyl
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3748-07

Praxilen

Praxilen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-2412-06

Rovamycine

Rovamycine
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-3 M.I.U
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-2484-06

Rovamycine

Rovamycine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x  8 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi-Aventis Singapore PTE Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21648-18

Rovamycine

Rovamycine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x  5 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi-Aventis Singapore PTE Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21649-18

Praxilen

Praxilen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15544-12

Rovamycine

Rovamycine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15626-12

Rovamycin

Rovamycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-14354-11

Rovamycin

Rovamycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-14354-11

Rovamycine

Rovamycine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-1,5M.I.U
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3749-07

Terpine Gonnon

Terpine Gonnon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-4036-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn