ASIATIC LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Eurofixim

Eurofixim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0187-06

Eurozetroxi

Eurozetroxi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao-250mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1183-06

Eurozetroxi

Eurozetroxi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-125mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1184-06

Xoniox

Xoniox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai để pha 100ml
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1185-06

Xoniox

Xoniox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm C.A.T - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0794-06

Xoniox

Xoniox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai để pha 100ml
Nhà sản xuất: Asiatic Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15353-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn