CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM & BAO BÌ Y TẾ QUANG MINH MEDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 91 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 91 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Effer Paralmax - 500mg

Effer Paralmax - 500mg
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên, hộp 25 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Polymax

Polymax
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1485-04

SELMIKRONS

SELMIKRONS
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: sdk-SELMIKRONS

Genmysone

Genmysone
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19786-13

Medimax-n

Medimax-n
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml dung dịch nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2319-06

kedermfa 5g

kedermfa 5g
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3673-05

Dalimycin

Dalimycin
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 8g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0285-06

Canary

Canary - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da 50mg/100g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1174-06

Dalimycin 1g/100g

Dalimycin 1g/100g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8g kem dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0366-02

Eumasavaf

Eumasavaf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da, thùng 300 tuýp.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1369-06

Genmysone

Genmysone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1158-02

Ketodexa F

Ketodexa F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2435-04

Medietfikoleye 0,9%

Medietfikoleye 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi, mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mũi, mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1843-04

Medimax

Medimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0518-00

Trangala A

Trangala A
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 8g, hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3675-05

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn