CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM M.S.T

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 74 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 74 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Aceclofenac 100mg

Aceclofenac 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; chai 500 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0810-01

Acemetacin 60mg

Acemetacin 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; chai 100; 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0811-01

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0928-01

Actoramin

Actoramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ X 5 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1312-02

Aluminum phosphat gel

Aluminum phosphat gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói X 20 g hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0929-01

Azicine

Azicine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ; 1 vỉ X 6; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0930-01

Azicine 250mg

Azicine 250mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói X 1, 5 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1163-02

Azicine 250mg

Azicine 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 6 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1164-02

Captopril stada 25

Captopril stada 25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1040-01

Clindastad 150mg

Clindastad 150mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1314-02

Diclofenac stada 50mg

Diclofenac stada 50mg
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10 viên bao tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0936-01

Doxycyclin Stada tabs 100mg

Doxycyclin Stada tabs 100mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1167-02

Erystad

Erystad
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g; 20 g; 30 g gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1168-02

Erythromycin Stada 500mg

Erythromycin Stada 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1169-02

Stadgentri

Stadgentri
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g; 20g; 30g kem dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0154-02

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn