AMPHARCO USA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Amfapime

Amfapime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1000mg Cefepime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ+1 ống nước cất
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-1101-06

Amphacef

Amphacef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-1102-06

Amtim

Amtim
Dạng bào chế: Viên nang-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Vindas Chemical Industries (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0032-06

Diafase

Diafase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-7525-03

Fecox

Fecox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-8046-04

Funcan

Funcan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Vindas Chemical Industries (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-9903-05

Iprical

Iprical
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Ampharco USA - MỸ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0739-06

Lotim

Lotim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-7526-03

Lysorex

Lysorex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 2 viên
Nhà sản xuất: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0031-06

Mecam

Mecam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-7527-03

Rofine

Rofine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-8884-04

Timol CD 30

Timol CD 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0740-06

Tricef

Tricef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-1103-06

Vitamin E 400 400IU

Vitamin E 400 400IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 80 vỉ x 15 viên; chai 150 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ampharco USA - MỸ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-8047-04

Zymycin

Zymycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Vindas Chemical Industries (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-9904-05

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn